BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 1

 Siracido knyga
  
 A. IŠMINTIES KILMĖ
  
Sir 1

1 Visa[i1] išmintis[i2] ateina iš VIEŠPATIES,

ir jame ji pasilieka amžinai.

2 Pajūrio smiltis, lietaus lašus,

amžinybės dienas – kas gali juos suskaičiuoti?

3 Dangaus aukštį, žemės plotį,

bedugnės gelmes – kas gali juos ištirti?

4 Anksčiau už visa kita išmintis buvo sukurta;

nuo amžių jos išmani įžvalga.

{ 5 Išminties šaltinis – aukštybių Dievo žodis,

ir jos upeliukai – amžini įsakymai.}

6 Išminties šaknis – kam buvo apreikšta?

Kas žino jos išmaningumą?

7 Tėra tik vienas, išmintingas, šiurpą keliantis,

savo soste sėdintis

8 VIEŠPATS. Jis sukūrė ją,

apžiūrėjo ją ir apsvarstė.

9 Jis paskleidė ją ant visų savo darbų –

ant kiekvieno gyvo kūrinio pagal savo dosnumą,

apliejo ja jį mylinčius.

Pagarbi Dievo baimė

10 [i3]Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra garbė ir pasididžiavimas,

laimė ir šventės džiugesio vainikas.

  
Išnašos:
1Sir 1,1-1,9: Dievas yra išminties šaltinis; jis sukūrė ją nuo amžių pirma Visatos (4-7 eilutės); visi jo darbai atspindi išmintį (2-3.8-9 eilutės).
2Sir 1,1: ... išmintis: čia autorius kalba apie tikrą išmintį, būtent Dievo apsireiškimą gamtoje –Visatoje. Visuose knygos puslapiuose jis išsamiai aprašo, kas yra išmintis. Kartais žodis išmintis ženklina Dievo išmintį, kartais yra Dievo duoto Mokymo – Mozės Įstatymo sinonimas, o kartais ir žmogišką išmintį – kultūrą. Bet autorius pabrėžia, kad net kultūros ištaka yra Dievas–Kūrėjas.
3Sir 1,10-1,21: Pagarbi Dievo baimė – gyvenimas pagal tikrą religiją – yra dvasinės ir medžiaginės palaimos šaltinis. Žr. Ps 111,10.
4Sir 1,22-1,24: Išmintingas žmogus vengia neteisingo, vedančio į žūtį, pykčio. Kantrumu ir savitvarda išlaiko ramybę, atgauna pusiausvyrą ir yra viešai giriamas. Nusidėjėlis, priešingai, atmeta religijos siūlomus varžtus.
5Sir 1,25-1,30: Neištikimybė religijai ar jos naudojimas piktam yra veidmainystė, o savęs aukštinimas – vertas viešo pasmerkimo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 1