BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 12

 Laiškas romiečiams
  
 PARAGINIMAI
  
Rom 12

Pasiaukojimo dvasia

1 [i1]Dėl Dievo gailestingumo prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus[i2] kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. 2 Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula.

Nusižeminimas ir meilė

3 Dėlei man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo laipsnį.[i3] 4 Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, 5 taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vieni kitų nariai. 6 Turime įvairių dovanų, nelygu kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo;[i4] 7 kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, 8 kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.

9 Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. 10 Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. 11 Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12 Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. 13 Rūpinkitės šventųjų[i5] reikalais, puoselėkite svetingumą.

Meilė visiems, net ir priešams

14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. 20 Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos.[i6] 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

  
Išnašos:
1Rom 12,1: ir t. Nuo dvyliktojo skyriaus prasideda raginamoji dalis. Čia randame pamokymų tiek bendruomenei, tiek atskiriems tikintiesiems.
2Rom 12,1: Kūnas – reiškia visą asmenį, o ne vien kūną.
3Rom 12,3: Laipsnį – pažodžiui: saiką.
4Rom 12,6-12,8: Kalbama apie bažnytinės hierarchijos tarnybas ir apie Šventosios Dvasios suteikiamas krikščionims charizmas.
5Rom 12,13: Šventieji – krikščionių garbės titulas.
6Rom 12,20: Gera darydamas priešui, sugėdinsi jį ir pataisysi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 12