BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Raudų knygaSkyrius: 5

 Raudų knyga
  
 E. MALDA PRAŠANT PASIGAILĖTI
  
  Penktoji rauda
  
Rd 5

1 Atsimink, VIEŠPATIE, kas mums nutiko,

pažvelk ir išvysk mūsų gėdą!

2 Mūsų paveldas buvo perduotas svetimiems,

mūsų namai – ateiviams.

3 Mes tapome našlaičiais, esame be tėvo,

mūsų motinos tarsi našlės.

4 Vandenį, kurį geriame, turime pirkti,

už savo malkas turime mokėti.

5 Ant mūsų sprando varovų jungas, –

esame išvargę, neduoda mums pailsėti.

6 Mes tiesiame ranką Egiptui, Asirijai,[i1]

kad gautume pavalgyti duonos.

7 Mūsų tėvų, kurie nusidėjo, nebėra,

mes turime nešti jų kaltes.[i2]

8 Vergai[i3] mus valdo,

ir nėra kam mūsų iš jų išvaduoti.

9 Duonos sau parsinešame statydami pavojun gyvybę

nuo dykumos kalavijo.

10 Mūsų oda kaip krosnis

nuo deginančio bado karščio.

11 Zione jie[i4]prievartauja moteris,

Judo miestuose – mergaites.

12 Didžiūnus pakaria jie savo rankomis,

nerodo pagarbos seniūnams.

13 Jaunuoliai priversti sukti girnas,

paaugliai kniumba po malkų nešuliu.

14 Seniūnai pasitraukė nuo miesto vartų,[i5]

jaunuoliai nuo savo muzikos.

15 Dingo mūsų širdies džiaugsmas,

gedulu pavirto mūsų šokiai.

16 Vainikas nukrito mums nuo galvos:

vargas mums, nes nusidėjome!

17 Dėl to mūsų širdys serga,

nuo šių dalykų mūsų akys aptemo,

18 Ziono kalnas tyso nuniokotas,

šakalai ant jo bastosi.

19 O tu, VIEŠPATIE, viešpatauji amžinai,

tavo sostas tveria per visas kartas.

20 Kodėl mus visiškai užmiršai?

Kodėl mus palikai taip ilgai?

21 Susigrąžink mus, VIEŠPATIE,

kad galėtume sugrįžti!

Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau!

22 Nebent jau būtumei mus visiškai atmetęs,

ant mūsų įpykęs be saiko?!

  
Išnašos:
1Rd 5,6: Judo karalystės gyventojai buvo priversti prašyti išmaldos iš savo priešų vakaruose ir rytuose. Mesopotamija čia vadinama Asirijos vardu, nes Asirijos imperija ilgai viešpatavo Krašte tarp Upių. Kaldėjai, arba neobabiloniečiai, Nebukadnezaro vadovaujami, nugalėję Asiriją, atkūrė Babilonijos imperiją.
2Rd 5,7: Kolektyvinė atsakomybė už gera ir bloga buvo Senojo Testamento žydų savimonė. Žr. Jer 31,29. Bet ir dabartinė karta yra asmeniškai atsakinga už nuodėmę (žr. 16-ąją eilutę).
3Rd 5,8: Vergai mus valdo: svarbios vietos buvo kartais duodamos karaliaus vergams.
4Rd 5,11: ... jie: kaldėjai.
5Rd 5,14: Miesto vartai: vartuose buvo sprendžiamos žmonių bylos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Raudų knygaSkyrius: 5