BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 95

 Psalmynas
  
 Kvietimas garbinti Dievą
  
Ps 95

II

6 Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsčia,

klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!

7 Juk jis yra mūsų Dievas,

o mes esame tauta, kurią jis gano,

kaimenė, kurią jis veda.

III

O, kad šiandien išgirstumėte, ką jis sako!

8 „Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos,[i2]

kaip Masos dieną[i3] dykumoje,

9 ten jūsų protėviai gundė mane, –

jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus.

10 Per keturias dešimtis metų

kokti man buvo toji karta.

Tariau: 'Jie yra žmonės, kurių širdis klysta,

jie negerbia mano kelių'.

11 Užtat įniršęs prisiekiau:

'Į mano poilsio[i4] kraštą jie neįeis'“.

  
Išnašos:
1Ps 95,1-95,11: Ateikite, džiaugsmingai giedokime ...: psalmė, kuri pradeda kasdienę Katalikų Bendrijos maldą. Du sykius psalmininkas kviečia žmones garbinti Viešpatį (žr. 1-2.6 eilutes), nes jis yra visų kūrinių Karalius (I) ir savo kaimenės Ganytojas (II). Paskutiniame posme psalmininkas, kalbėdamas Dievo vardu, įspėja žmones, kad būtų jam ištikimesni, negu buvo jų protėviai kelionėje į Pažado Žemę.
2Ps 95,8: ... prie Meribos: pažodžiui Barnio {vieta}, t. y. vieta, kur izraeliečiai barėsi su Viešpačiu. .
3Ps 95,8: ... Masos dieną: Išmėginimo {vieta}, t. y. vieta, kur jie bandė Dievą. Žr. Iš 17,7; Sk 20,13.
4Ps 95,11: ... mano poilsio: nuoroda į Pažado Žemę. Žyd 4 susieja poilsio kraštą su amžinu poilsiu danguje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 95