BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 83

 Psalmynas
  
 Tautos malda gresiant priešų sąjungai
  
Ps 83

1 [i1]Giesmė. Asafo psalmė.

I

2 Dieve, netylėk!

Nebūk man kurčias ar tylus, Dieve!

3 Juk štai tavo priešai kelia maištą, –

pakėlė galvas, kurie tavęs nekenčia.

4 Jie rengia sąmokslus prieš tavo tautą,

tariasi prieš tavo globotinius.

5 „Eime, – jie sako, –

sunaikinkime juos kaip tautą;

Izraelio vardas nebus daugiau minimas!“

6 Tikrai, jie vieningai sąmokslauja,

prieš tave sudaro sąjungą –

7 [i2]Edomo ir išmaelitų tautos,

Moabas ir hagritai,

8 Gebalas ir Amonas, ir Amalekas,

Filistija ir Tyro gyventojai.

9 Asirija irgi prie jų prisidėjo, –

jie yra stipri Loto vaikų parama. {Sela}

II

10 [i3]Padaryk jiems, ką padarei Midjanui,

Siserai ir Jabinui prie Kišono upės.

11 Tu nugalėjai juos prie Ein-Doro, –

jų lavonai tapo mėšlu laukams.

12 Pasielk su jų didžiūnais, kaip su Orebu ir Zeebu;

su visais jų vadais, kaip su Zebahu ir Zalmuna.

13 „Užimkime Dievo pievas, –

sakė jie, – sau į paveldą!“

14 O mano Dieve, išblaškyk juos lyg dulkes,

lyg vėjo nešamus pelus.

15 Kaip ugnis, siaubianti mišką,

kaip liepsna, svilinanti kalnus,

16 taip savo audra sek juos įkandin

ir kelk jiems klaiką savo vėtra!

17 Taip teparausta jiems veidai iš gėdos,

kad jie imtų ieškoti tavo vardo, VIEŠPATIE!

18 Tebūna nugalėti ir amžinai išgąsčio apimti, –

težūva jie visiškai sugėdinti.

19 Težino, kad tu vienas, kurio vardas yra VIEŠPATS,

tesi Aukščiausias visoje žemėje.

  
Išnašos:
1Ps 83,1-83,19: Psalmininkas prašo Dievo pagalbos prieš galingą priešiškų tautų sąjungą (I – 2-5 eilutės), išvardija tautas (I – 6-9 eilutės); jis prašo Dievą nugalėti jas, kaip jis nugalėjo senuosius Izraelio priešus (II – 10-13 eilutės) ir jas visiškai sunaikinti (II – 14-19 eilutės).
2Ps 83,7-83,9: Išskyrus asirus, visos šios tautos buvo izraeliečių kaimynai: hagritai – pusiau klajoklių giminė, gyvenusi dykumoje į rytus nuo Amono ir Moabo – žr. 1 Kr 5,10.19-20; Gebalas buvo kalnuota sritis į pietus nuo Negyvosios jūros.
3Ps 83,10-83,13: Apie čia užsimintus istorinius įvykius žr. Ts 4-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 83