BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 75

 Psalmynas
  
 Dievas teisia nedorėlius
  
Ps 75

1 [i1]Chorvedžiui.

„Nesunaikink“. Asafo psalmė. Giesmė.

I

2 Dėkojame tau, Dieve, tikrai dėkojame tau,

šaukdamiesi tavo vardo,

apsakydami tavo nuostabius darbus.

II

3 „Atėjus metui, kurį aš pats paskirsiu,

surengsiu teisingą teismą.

4 Kai žemė ir visi jos gyventojai dreba,

aš palaikau jos tvirtus šulus. {Sela}

5 Pagyrūnams sakau: 'Nesigirkite!'

ir nedorėliams: 'Liaukitės kėlę savo ragus!'[i2]

6 Sakau jiems: 'Nekelkite ragų!

Liaukitės įžūliai kalbėti!'[i3]

7 Juk ne iš rytų ir ne iš vakarų,

ne iš dykumos ir ne iš kalnų[i4] {ateina nuosprendis}[i5]

8 bet Dievas yra teisėjas;

vieną jis pažemina, kitą išaukština.

9 Juk taurė[i6] yra VIEŠPATIES rankoje,

pilna stipraus jo pykčio vyno.

Jis pila iš jos po gurkšnį, –

visi žemės nedorėliai gers ją iki nuosėdų.

III

10 O aš amžinai džiūgausiu;

giedosiu šlovės giesmę Jokūbo Dievui.

11 Nulaušiu ragus[i7] visiems nedorėliams;

teisiųjų ragai[i8] bus išaukštinti.

  
Išnašos:
1Ps 75,1-75,11: Po įžanginės šlovės eilutės (I) girdimas Viešpaties žodis, pranašaujantis išdidžiųjų pasmerkimą (II); psalmininkas tai pakartoja ir išvysto tą pačią mintį (žr. 6-9 eilutes), šlovindamas Dievą už pergalę prieš nusidėjėlius (III).
2Ps 75,5-75,6: ragus: galybės įvaizdis. Žr. Ps 18,3.
3Ps 75,6: ragus: galybės įvaizdis. Žr. Ps 18,3.
4Ps 75,7: ... ne iš dykumos ir ne iš kalnų: ne iš pietų ir ne iš šiaurės. ...
5Ps 75,7: {ateina nuosprendis}: šiuo priedu vertime užbaigiamas sąmoningai paliktas neužbaigtas sakinys.
6Ps 75,9: ... taurė: žr. Ps 11,6. Čia taurė ženklina Dievo pykčio taurę, t. y. bausmę, kuria jis ištinka nusidėjėlius. Žr. Iz 51,17; Jer 25,15-29; 49,12; Ez 23,31-34. Vynas buvo maišomas su svaigalais. Žr. Iz 5,22; Pat 9,2.5.
7Ps 75,11: ragus: galybės įvaizdis. Žr. Ps 18,3.
8Ps 75,11: ragus: galybės įvaizdis. Žr. Ps 18,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 75