BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 66

 Psalmynas
  
 Maldos ir padėkos giesmė
  
Ps 66

1 [i1]Chorvedžiui.

Psalmė. Giesmė.

Šlovinkite Dievą džiaugsmo šauksmais, visa žeme,

2 giedokite šlovės giesmę jo vardui,

teikite jam iškilmingą garbę!

3 Kartokite Dievui: „Kokie nuostabūs tavo darbai!

Tavo jėga tokia didi,

kad tavo priešai gūžiasi[i2] prieš tave!

4 Tegarbina tave visa žemė,

tegieda tau šlovės giesmę, –

tegieda šlovės giesmę tavo vardui!“ {Sela}

I

5 Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė, –

savo darbais jis kelia pagarbią žmonių baimę.

6 Jūrą jis pavertė sausuma,

per upę mūsų protėviai perėjo pėsti.

Ten mes džiūgavom jam –

7 jis amžinai viešpatauja savo galybe,

jo akys stebi tautas –

tenesididžiuoja maištininkai. {Sela}

8 Tautos, garbinkite mūsų Dievą,

teskamba jo šlovės garsai.

9 Mums jis suteikė gyvenimą

ir neleido mūsų kojoms suklupti.

10 Juk, Dieve, tu mus išbandei!

Ištyrei mus, kaip ištiriamas ugnimi sidabras;

11 tu leidai mums įpult į pinkles,

mums ant pečių uždėjai sunkią naštą.

12 Tu leidai, kad žmonės jotų mums ant sprando, –

perėjome per ugnį ir vandenį, –

bet tu išvedei mus į saugią vietą.

II

13 Įeinu į tavo Namus nešdamas deginamąsias aukas,

vykdau tau padarytus įžadus, –

14 įžadus, kuriuos ištarė mano lūpos

ir tau davė, kai buvau nelaimėje.

15 Deginamosioms aukoms atnašauju tau peniukšlius

drauge su degančių avinų dūmais;

aukoju jaučius ir ožius. {Sela}

16 Ateikite ir klausykitės,

visi pagarbiai Dievo bijantieji,

kai skelbiu, ką jis man padarė.

17 Šaukiausi jo balsu,

šlovės giesmė buvo man ant liežuvio.[i3]

18 Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje,

VIEŠPATS nebūtų klausęsis.

19 Bet Dievas išgirdo, –

jis klausėsi mano maldos balso.

20 Pagarbintas yra Dievas – tas,

kuris neatstūmė mano maldos

nei neatsakė man savo gerumo.

  
Išnašos:
1Ps 66,1-66,20: Šią psalmę sudaro dvi atskiros dalys, kurios iš pradžių turbūt buvo nepriklausomos psalmės. Pirmoji dalis (1-12 eilutės) yra bendrijos himnas, šlovinantis Dievo visagalybę, apreikštą per istorinius įvykius, ypač per išėjimą iš Egipto (5-7 eilutės) ir per neseniai įvykusį tautos atkūrimą po nelaimės (8-12 eilutės). Antroji dalis (13-20 eilutės) yra pavienio žmogaus padėkos himnas, vykdant įžadus Šventykloje ir atpasakojant, kaip Dievas išklausė jo maldą.
2Ps 66,3: ... priešai gūžiasi: iš baimės pareiškia pagarbos duoklę. Žr. Ps 18,45; 81,16.
3Ps 66,17: ... šlovės giesmė buvo man ant liežuvio: psalmininkas, net garsiai prašydamas pagalbos, tyliai dėkojo už maldos išklausymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 66