BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 63

 Psalmynas
  
 Dievo ilgesys
  
Ps 63

1 Dovydo[i1] psalmė.

Jam esant Judo dykumoje.

I

2 Dieve, tu esi mano Dievas,

tavęs aš ieškau, –

mano gyvastis tavęs ilgisi,

mano kūnas tavęs trokšta, –

kaip sausa, pavargusi ir perdžiūvusi žemė.

3 Leisk man pažvelgti į tave šventovėje;

leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę!

4 Tavo ištikima meilė yra man brangesnė už gyvastį,

mano lūpos skelbia tavo šlovę.

II

5 Šlovinsiu tave, kol gyvensiu;

tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavo vardo.

6 Būsiu sotus kaip po turtingų vaišių,

džiaugsmingai giedosiu šlovės giesmes.

7 Gulėdamas guolyje, tave menu,

per kiaurą naktį mąstau,

8 kad tu esi mano pagalba,

ir tavo sparnų ūksmėje krykštauju iš džiaugsmo.

9 Glaudžiuosi prie tavęs,

tavo dešinė mane palaiko.

III

10 O tie, kurie stengiasi mane pražudyti,

težengia į žemės gelmes.

11 Tegu juos kalavijas sudoroja;

tebūna jie šakalų grobiu.[i2]

12 Bet karalius džiaugsis Dievu;

visi, kurie Dievu prisiekia, džiūgaus,

nes melagių lūpos bus užčiauptos.

  
Išnašos:
1Ps 63,1-63,12: Išsiilgęs Dievo šventovės (I), psalmininkas glaudžiasi prie Dievo dvasia (II), pasitikėdamas, kad jo priešai bus sunaikinti, o karalius ir jo ištikimi sekėjai bus pergalingi (III).
2Ps 63,11: ... šakalų grobiu: jų kūnai bus žvėrių suryti. Mintis nebūti deramai palaidotam žmonėms kėlė šiurpą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 63