BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 62

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Ps 62

1 [i1]Chorvedžiui.

Pagal Jedutūną. Dovydo psalmė.

I

2 Tikrai mano siela ramiai laukia Dievo,

iš jo ateina man išgelbėjimas.

3 Tik jis yra mano uola ir mano išganymas –

mano užuovėja; niekad nedrebėsiu.

4 Kaip ilgai jūs visi puldinėsite žmogų,

norėdami jį sutriuškinti,

lyg jis būtų pašlijusi siena ar griūvanti tvora?

5 Tikrai jie sąmokslauja, taikydamiesi išstumti jį

iš jo aukštos vietos.[i2]

Jie mėgaujasi melais, –

burna laimina, bet širdimi keikia. {Sela}

II

6 Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela,

nes iš jo ateina man viltis.

7 Tik jis yra mano uola ir mano išganymas –

mano užuovėja; niekad nedrebėsiu.

8 Dievas mano išgelbėjimas ir garbė;

mano stiprybės uola;

mano užuovėja yra Dieve.

9 Pasitikėk juo visados, o manoji tauta!

Išliekite savo širdį jo Artume, –

jis yra mūsų užuovėja! {Sela}

III

10 Žmonės yra tik rūkas,

mirtingieji – tik regimybė.

Visi sudėti ant svarstyklių,

jie tesvertų mažiau už rūką.

11 Nepasitikėkite smurtu,

nesudėkite tuščių vilčių į plėšikavimą!

Net jeigu turtai ir didėtų,

neprisiriškite širdimi prie jų.

12 Kartą Dievas kalbėjo, dusyk[i3] girdėjau:

kad galybė yra Dievo,

13 kad ištikima meilė yra tavo, o Viešpatie.

Juk tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus.

  
Išnašos:
1Ps 62,1-62,13: Pagrindinė pasitikėjimo Dievu mintis yra pabrėžiama dusyk pakartotame priegiesmyje (žr. 2-3.6-7 eilutes). Nors priešų puolamas (žr. 4-5 eilutes), psalmininkas pareiškia savo tvirtą pasitikėjimą Viešpačiu (žr. 8-9 eilutes), nes tikroji jėga ateina ne iš žemiškos valdžios, bet iš Dievo malonės (III).
2Ps 62,5: ... išstumti jį iš jo aukštos vietos: iš saugios vietos, – iš tvirtovės ant uolos.
3Ps 62,12: Kartą ... dusyk ... : didėjančio skaičiaus vartojimas yra hebrajų poezijos būdas. Žr. Am 1,3; Pat 6,16-19; 30,15.18.21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 62