BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 59

 Psalmynas
  
 Malda prašant apsaugoti nuo užpuolikų
  
Ps 59

1 [i1]Chorvedžiui.

„Nesunaikink“ melodija. Dovydo poema, kai Saulius pasiuntė vyrų prie jo namų tykoti ir jį nužudyti.

I

2 Išgelbėk mane nuo mano priešų, o Dieve,

apsaugok mane nuo užpuolikų!

3 Išgelbėk mane nuo tų nedorėlių,

išvaduok mane nuo tų žmogžudžių!

4 Štai! Jie mano gyvasties tyko;

nuožmūs žmonės prieš mane būriuojasi.

Ne dėl kokio mano nusikaltimo

ar kokios mano nuodėmės, VIEŠPATIE,

5 ne dėl kokios mano kaltės

jie skuba į savo vietas.

Pabusk, ateik man padėti, pasižiūrėk!

6 VIEŠPATIE Galybių Dieve,

tu esi Izraelio Dievas.

Pakilk pašaukti atsiskaityti visas tautas,

nepasigailėk nė vieno iš pasalūnų. {Sela}

7 Kas vakarą jie sugrįžta, urgzdami lyg šunys,

ir vogčiomis sliūkina po miestą.

8 Štai! Jie kliedi savo burnomis,

burblendami lūpomis,

tačiau mano, kad niekas jų negirdi.

9 Bet tu, VIEŠPATIE, juokiesi iš jų;

tu išjuoki visus pagonis.

10 O mano Stiprybe, tavęs laukiu,

nes tu, Dieve, esi mano tvirtovė.

II

11 Dievas, kuris myli mane, ateis man padėti;

Dievas parodys man nugalėtus priešus.

12 Neišnaikink jų,

kad mano tauta neužmirštų pergalės tavo;

išblaškyk juos savo jėga ir nugalėk,

Viešpatie, mūsų skyde!

13 Nuodėmė yra jų lūpose,

visi jų žodžiai nuodėmingi;

tebūna jie pagauti savo pačių puikybės!

Kadangi jie keikiasi ir meluoja,

14 sunaikink juos įniršęs, –

sunaikink juos visiškai, –

jog būtų žinoma iki pat žemės pakraščių,

kad Dievas viešpatauja Jokūbui. {Sela}

15 Kas vakarą jie sugrįžta, urgzdami lyg šunys,

ir vogčiomis sliūkina po miestą.

16 Jie klajoja, ieškodami maisto,

ir inkščia, jei negauna iki soties.

17 O aš giedosiu apie tavo jėgą;

kas rytą garsiai giedosiu apie tavo gerumą.

Juk tu buvai mano tvirtovė,

užuovėja pavojaus metu.

18 O mano Stiprybe, giedosiu tau šlovės giesmes,

nes tu esi man tvirtovė – Dievas,

kuris mane ištikimai myli.

  
Išnašos:
1Ps 59,1-59,18: Kiekviename panašiame posme (I ir II) psalmininkas maldauja Dievą ginti jį nuo nedorų priešų. Priegiesmiuose savo priešus jis palygina su plėšriais vilkais (žr. 7-11 ir 15-18 eilutes).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 59