BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 58

 Psalmynas
  
 Dievas , teisus Teisėjas
  
Ps 58

1 [i1]Chorvedžiui.

„Nesunaikink“ melodija. Dovydo poema

I

2 Argi iš tikrųjų, galingieji,[i2]

jūs nusprendžiate, kas teisu?

Argi sąžiningai teisiate žmones?

3 Ne! Širdyje sumanote tai, kas nedora,

rankomis dalijate smurtą žemėje.

4 Nedorėliai neištikimi nuo pat kūdikystės,

nuo gimimo dienos klysta iš kelio ir meluoja.

5 [i3]Jų nuodai kaip nuodai gyvačių –

kurčios, ausis užsikimšusios angies,

6 kuri nebegirdi kerėtojų balso

ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų.

II

7 Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje;

VIEŠPATIE, išrauk liūtams iltis!

8 Teišnyksta jie lyg nusenkantis vanduo;

įtempus jiems lanką, teatbunka jų strėlės.

9 Tebūna jie lyg sraigė, supliūkštanti purve;

lyg negyvas gimęs, saulės niekad nematęs kūdikis.

10 [i4]Nelauktai, lyg erškėčių krūmą ar usnis,

tenusiaubia juos viesulas.

11 Teisieji džiaugsis, matydami pelnytą bausmę;

jie mazgosis kojas nedorėlių krauju.[i5]

12 Žmonės sakys: „Tat yra atlygis teisiesiems;

iš tikrųjų yra Dievas, kuris teisia žemę!“

  
Išnašos:
1Ps 58,1-58,12: Psalmininkas pasmerkia neteisingus teisėjus (I) ir prašo Dievą juos nubausti (II).
2Ps 58,2: ... galingieji: pažodžiui dievai. Čia, kaip ir Ps 82, teisėjai vadinami dievais, nes jie turi dievišką galią ir užima Dievo vietą, tardami nuosprendį.
3Ps 58,5-58,6: Du įvaizdžiai iš gyvačių pasaulio sujungiami, norint pabrėžti, kad teisėjų daroma skriauda yra lygiai mirtina, kaip gyvačių nuodai, ir kad šių vyrų bukumas Dievo mokymui yra tolygus kai kurioms gyvatėms, nenorinčioms klausytis kerėtojų muzikos.
4Ps 58,10: Hebrajiškasis tekstas nėra aiškus ir yra įvairiai verčiamas.
5Ps 58,11: ... mazgosis kojas nedorėlių krauju: perdėtas įvaizdis, norint pabrėžti pergalę. Žr. Ps 68,24; Iz 63,1-6.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 58