BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 56

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimo malda
  
Ps 56

1 [i1]Chorvedžiui.

„Balandis ant tolimų ąžuolų“ melodija. Dovydo poema, filistinams Gate jį suėmus.

I

2 Būk man gailestingas, Dieve,

nes žmonės mane mindžioja,

visą laiką jie mane vargina.

3 Mano priešai puola mane visą dieną, –

daug yra mane puolančių, Aukščiausiasis.

4 Kai apima baimė, tavimi pasitikiu.

5 Pasitikiu Dievu, kurio pažadą šlovinu,

Dievu pasitikiu; aš nebijau;

ką gali mirtingasis man padaryti?

II

6 Visą laiką jie stengiasi pakenkti mano užmojams;

visos jų mintys – man ką pikta padaryti.

7 Sąmokslauja, iš pasalų tyko, mano žingsnius seka,

norėdami mane nužudyti.

8 Atmokėk jiems, Dieve, už jų nusikaltimą;

pažabok tuos žmones, Dieve.

9 Tu sužymėjai mano klajones;

supilk mano ašaras į savo ąsotį![i2]

Argi jos nėra sužymėtos tavo knygoje?

10 Tuomet mano priešai trauksis,

kai tik tavęs šauksiuos;

nūn žinau, kad Dievas užstoja mane.

11 Pasitikiu Dievu, kurio pažadą šlovinu,

VIEŠPAČIU, kurio žodį garbinu,

12 Dievu pasitikiu; aš nebijau;

ką gali mirtingasis man padaryti?

III

13 Dieve, turiu padaryti, ką esu tau pažadėjęs;

aukosiu tau padėkos atnašas.

14 Juk išgelbėjai mane nuo mirties,

mano kojas nuo suklupimo.

Vaikščioju tad Artume Dievo –

šviesoje, kuri šviečia gyviesiems.

  
Išnašos:
1Ps 56,1-56,14: Psalmininkas prašo pagalbos prieš savo priešus (I) ir sielvartauja dėl jų užmačių (II); dusyk pakartotu priegiesmiu – 5 ir 11 eilutės – išreiškia savo pasitikėjimą Dievu ir pažada jam atnašauti padėkos auką (III).
2Ps 56,9: ...supilk mano ašaras į savo ąsotį: neįprastas įvaizdis pareikšti, kad Dievas žino psalmininko verksmą ir jam atmokės, nes rūpestingai surenka visas jo ašaras.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 56