BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 54

 Psalmynas
  
 Malda prašant užuovėjos pavojuje
  
Ps 54

1 [i1]Chorvedžiui. Styginiams. Dovydo poema,

2 kai zifitai, nuėję pas Saulių, pranešė: „Dovydas slapstosi pas mus“.

I

3 Gelbėk mane savo vardu,[i2] Dieve,

apgink mane savo galybe!

4 Išgirsk, Dieve, mano maldą,

klausykis mano žodžių!

5 Įžūlūs žmonės pakilo prieš mane,

nuožmūs žmonės ieško mano gyvasties, –

žmonės, kurie Dievo nė kiek nepaiso. {Sela}

II

6 Štai Dievas yra mano pagalba,

Viešpats gina mano gyvastį!

7 Jis atmokės piktu budriems mano priešams, –

būdamas ištikimas, sunaikink juos!

8 Tada atnašausiu tau savanorišką auką,

šlovinsiu tavo vardą, VIEŠPATIE, nes tu geras.

9 Juk tu išgelbėjai mane iš visų rūpesčių

ir mačiau savo priešų žūtį.

  
Išnašos:
1Ps 54,1-54,9: Psalmininkas maldauja Dievo apsaugos nuo priešų, grasinančių jo gyvasčiai (I) ir, tikėdamasis šios pagalbos, pažada padėkos auką (II).
2Ps 54,3: ... savo vardu: Viešpaties galybe. Dievo vardas yra jo prigimtis, kaip apreikšta (žr. Iš 3,14). Užtat šis žodis dažnai vartojamas pačiam Dievui, jo didybei, galybei ženklinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 54