BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 4

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Ps 4

1 [i1]Chorvedžiui.[i2] Su styginiais instrumentais.

Dovydo psalmė.

I

2 Kai šaukiuosi, išklausyk mane,

o mano teisusis Dieve!

Kai vargas spaudė, tu man padėjai.

Būk man maloningas ir išklausyk mano maldą!

II

3 O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę?

Kodėl mėgstate, kas tuščia, ir griebiatės melo? {Sela}

4 Žinokite, kad VIEŠPATS sau atsirenka ištikimąjį, –

VIEŠPATS mane išklauso, kai jo šaukiuosi.

5 [i3]Drebėkite tad ir nenusidėkite!

Atsigulę apgalvokite širdimi ir tylėkite! {Sela}

6 Atnašaukite ištikimai aukas

ir pasitikėkite VIEŠPAČIU.

III

7 Daugelis sako: „O, kad sulauktume geresnių dienų!

VIEŠPATIE, tešviečia mums tavo veido šviesa!“

8 Tu suteiki mano širdžiai daugiau džiaugsmo,

negu grūdų derlius ir jauno vyno apstas.

9 Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu,

nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis.

  
Išnašos:
1Ps 4,1-4,9: Psalmininkas, melagingai apkaltintas, prašo Dievą pagalbos (I), pataria savo nepatikliems žmonėms pasitikėti Dievu (II) ir pats atnaujina savo pasitikėjimą Dievu (III).
2Ps 4,1: Chorvedžiui: daugelis psalmių turi tokią nuorodą. Turbūt ji nurodo, kad šios psalmės buvo nurašytos iš rinkinio, kuris kadaise priklausė Chorvedžiui. Žr. 1 Kr 15,21.
3Ps 4,5: Įspėjimas netarti skubotai neapgalvotų žodžių prieš Dievą net varge ir nelaimėje. Drebėkite ... : hebrajiškasis žodis reiškia karščiuokitės ... , jaudinkitės; šiame kontekste iš baimės ar išgąsčio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 4