BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 141

 Psalmynas
  
 Vakaro malda
  
Ps 141

1 [i1]Dovydo psalmė.

I

Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane,

išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi.

2 Priimk mano maldą kaip smilkalų atnašos dūmus[i2]

ir mano iškeltas rankas[i3] kaip vakarinę auką.

II

3 Pastatyk, VIEŠPATIE, sargybą prie mano burnos,

budėtoją prie mano lūpų durų.

4 Neleisk mano širdžiai nukrypti į pikta,

įsivelti į nedorus darbus kartu su nedorėliais, –

neleisk man vaišintis jų skanėstais!

5 Teplaka mane teisusis iš gerumo,

ištikimas draugas mane tepamoko.

Neteps mano galvos niekad nedorėlių aliejus,

nes mano malda visad prieš jų nedorus darbus.

6 [i4]Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo uolos,

žmonės suvoks, kaip draugiški buvo mano žodžiai.

7 Lygiai kaip ariant išvagojama žemė,

taip mūsų kaulai išmėtomi prie Šeolo angos.

III

8 Bet mano akys žvelgia į tave, DIEVE, mano Viešpatie,

pas tave ieškau užuovėjos, – nepalik manęs pavojuje.

9 Sulaikyk mane nuo man paspęstųjų žabangų

ir nedorėlių pinklių.

10 Leisk nedorėliams įpulti į savo pačių spąstus,

man vienam išsigelbėti.

  
Išnašos:
1Ps 141,1-141,10: Paprašęs Dievo pagalbos apskritai (I), psalmininkas meldžiasi, kad jis nebūtų suviliotas nedorėlių gundymų, kurių galas yra pražūtis (II), ir kad jų nedori darbai neštų žalą tik jiems nedorėliams (III).
2Ps 141,2: ... smilkalų atnašos dūmus: pažodžiui dūmus, t. y. kvapius dūmus, kylančius nuo aukuro deginant aukojamus gyvulius ar kvapius prieskonius, įskaitant ir smilkalus. Žr. Apr 5,8.
3Ps 141,2: ... iškeltas rankas: maldavimo gestas. Žr. Ps 28,2; 63,5; 77,3; 88,10; 119,48; 134,2; 143,6.
4Ps 141,6: Šių dviejų eilučių tekstas nėra aiškus, ir jų vertimas yra įvairus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 141