BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 135

 Psalmynas
  
 Šlovės himnas
  
Ps 135

A

1 [i1] [i2]Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Šlovinkite VIEŠPATIES vardą!

Šlovinkite jį, VIEŠPATIES tarnai,

2 kurie tarnaujate mūsų VIEŠPATIES Namuose,

mūsų Dievo Namų kiemuose.

3 Šlovinkite VIEŠPATĮ, nes VIEŠPATS geras,

giedokite giesmę jo vardui, kurį mylime,

4 [i3]nes VIEŠPATS sau išsirinko Jokūbą –

Izraelį, kaip brangų turtą.

B

I

5 Juk žinau, kad VIEŠPATS didis, –

mūsų VIEŠPATS didingesnis už visus dievus.

6 Visa, ko tik VIEŠPATS nori, tą jis daro

danguje ir žemėje, jūrose ir visose gelmėse.

7 Audros debesis jis pakelia iš žemės pakraščių,

žaibuoti ir lietui lyti leidžia,

vėją išveda iš savo saugyklos.

II

8 Jis yra tas, kuris Egipte išklojo pirmagimius –

ir žmonių, ir gyvulių.

9 Jis siuntė ženklus ir darė nuostabius darbus

tavo žemėje, Egipte, –

ir faraonui, ir visiems jo tarnams.

10 Jis yra tas, kuris paguldė daug tautų

ir sugniuždė galingus valdovus –

11 Sihoną, amoriečių karalių,

Ogą, Bašano karalių,

ir visus Kanaano karaliukus,

12 atidavė jų žemę kaip paveldą –

paveldą Izraelio, savo tautos.

13 VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas,

tavo garsas, VIEŠPATIE per visas kartas,

14 nes VIEŠPATS gina savo tautą

ir gailisi savo tarnų.

III

15 [i4]Tautų stabai yra iš sidabro ir aukso, –

žmogaus rankų darbas.

16 Turi jie burnas, bet nekalba,

turi akis, bet nemato.

17 Turi jie ausis, bet negirdi, –

net alsavimo nėra jų burnose.

18 Panašūs į juos taps,

kas juos dirba ir kas jais pasitiki.

C

19 [i5]O Izraelio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ,

o Aarono namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!

20 O Levio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!

Jūs, kurie pagarbiai VIEŠPATIES bijote,

šlovinkite VIEŠPATĮ!

21 Tebūna šlovinamas Zione VIEŠPATS,

gyvenantis Jeruzalėje!

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Išnašos:
1Ps 135,1-135,21: Šis himnas prasideda (A) ir baigiasi (C) kvietimu šlovinti Dievą, visagalį kūrinijos VIEŠPATĮ (B I) ir savo tautos gynėją (B II), tuo tarpu pagonių dievai yra negyvi stabai (B III). Daugelis eilučių yra paskolintos iš kitų psalmių.
2Ps 135,1-135,2: Labai panašios eilutės į Ps 134,1.
3Ps 135,4: Visos tautos Viešpačiui priklauso, bet jis išsirinko Izraelį būti jo tauta ypatinga prasme. Žr. Iš 19,5; Įst 7,6; 14,2; 26,18; 32,9.
4Ps 135,15-135,18: Beveik tokios pat eilutės kaip Ps 115,4-8.
5Ps 135,19-135,21: Panašios eilutės į Ps 118,1-4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 135