BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 132

 Psalmynas
  
 Dievo sandora su Dovydu
  
Ps 132

1 [i1]Pakopų giesmė.

A\I

Neužmiršk, VIEŠPATIE, Dovydo

ir visų išvargtų jo vargų.[i2]

2 Jis prisiekė VIEŠPAČIUI

ir pažadėjo Jokūbo Galingajam:[i3]

3 „Į namus, kuriuose gyvenu, nežengsiu,

į lovos patalą negulsiu,

4 miego akims neduosiu,

akių nesumerksiu,

5 kol neparūpinsiu VIEŠPAČIUI vietos,

buveinės Jokūbo Galingajam“.[i4]

II

6 Štai girdėjome apie ją Efratoje,[i5]

atradome ją laukuose Jaaro.[i6]

7 {Sakėme:} „Eikime į jo buveinę,

pulkime kniūbsčia prie jo pakojo“.[i7]

8 Pakilk, VIEŠPATIE, ir ateik

į savo poilsio vietą,

tu ir tavo galybės Skrynia!

9 Teapsivelka tavo kunigai teisumu,

tavo ištikimieji tešaukia iš džiaugsmo.

10 Tu pažadėjai savo tarnui Dovydui, –

neatmesk, VIEŠPATIE, savo pateptojo.

[i8]

B

I

11 VIEŠPATS prisiekė Dovydui

ir nuo savo pažado nesitrauks:

„Padarysiu vieną tavo sūnų karaliumi,

ir jis po tavęs viešpataus.

12 Jei tavo sūnūs bus ištikimi mano sandorai

bei mano įsakams, kuriuos jiems duodu,

tada ir jų sūnūs amžinai sėdės tavo soste“.

13 Nes VIEŠPATS išsirinko Zioną, –

jis norėjo turėti jį savo Namais.

II

14 „Tai mano poilsio vieta amžinai, –

čia gyvensiu, nes toks mano noras.

15 Gausiai laiminsiu jo maisto išteklius,

vargšus pasotinsiu duona.

16 Jo kunigus aprengsiu teisumu,

ir jo ištikimieji šauks iš džiaugsmo.

17 Jame išželdinsiu Dovydo galybę;[i9]

parengiau žibintą[i10] savo pateptajam.

18 Jo priešus aprengsiu gėda,

bet ant jo švitės jo paties vainikas.

  
Išnašos:
1Ps 132,1-132,18: Giesmė, primenanti žmonėms apie didįjį Dievo pažadą Dovydui, kad jo palikuonys visad karaliaus Zione. Ji yra panaši į Ps 89, bet ir skiriasi, nes joje nėra aimanų dėl dabarties sunkumų. Psalmininkas pradžioje prisimena, kaip padarė įžadą pastatyti Viešpačiui naują buveinę (A I); tada pasakoja, kaip Sandoros Skrynia buvo pernešta į Jeruzalę (A II). Antroje dalyje eina Viešpaties pažadas Dovydui, kad palaima lydės jo dinastiją (B I) ir Zioną, jo sostinę (B II).
2Ps 132,1: ... visų išvargtų jo vargų: susijusių su Šventyklos statymu. Žr. 1 Sam 7,1-7; 1 Kar 8,17.
3Ps 132,2: ... Jokūbo Galingajam: vienas iš Viešpaties titulų. Žr. Pr 49,24; Iz 49,26; 60,16.
4Ps 132,5: ... Jokūbo Galingajam: vienas iš Viešpaties titulų. Žr. Pr 49,24; Iz 49,26; 60,16.
5Ps 132,6: ... Efratoje: Betliejuje, Dovydo gimtinėje. Žr. Rut 4,11.
6Ps 132,6: ... laukuose Jaaro: Miško laukuose, t. y. Kirjat-Jearimuose, kur Skrynia išbuvo per keletą kartų. Žr. 1 Sam 7,1-2; 2 Sam 6,2; 1 Kr 13,5-6.
7Ps 132,7: ... prie jo pakojo: prie Skrynios. Žr. Ps 99,5.
8Ps 132,10: ... savo pateptojo: karališkojo Dovydo palikuonio, vienalaikio su psalmininku. Kai kurie aiškintojai mano, kad ši psalmė yra iš prieštremtinio laikotarpio; pasak kitų, Viešpaties pateptasis yra Zerubabelis, potremtinis Dovydo palikuonis. Žr. Ez 3,2; Ag 1,1-2.23; Zch 4.
9Ps 132,17: ... galybę: pažodžiui ragą – galingą Dovydo palikuonį. Tai rodo ypač į Kristų, kurį pranašai vadina Dovydo atžala. Žr. Jer 23,5; 33,15; Zch 3,8; 6,12.
10Ps 132,17: ... parengiau žibintą: nuolat deganti lempa namuose buvo amžino palikuonio simbolis. Žmogui mirus be palikuonio, jo lempa buvo užpučiama. Žr. 1 Kar 11,36; 15,4; 2 Kar 8,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 132