BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 12

 Psalmynas
  
 Pagalbos prašymas
  
Ps 12

1 [i1]Chorvedžiui. „Aštuntinė“.

Dovydo psalmė.

I

2 Gelbėk, VIEŠPATIE!

Nebėra nė vieno teisuolio,

nerasi ištikimo žmogaus tarp mirtingųjų.

3 Visi meluoja – kaimynas kaimynui šneka

pataikūniškomis lūpomis ir veidmaine širdimi.

II

4 Teužčiaupia VIEŠPATS pataikūniškas lūpas, –

tesulaiko kiekvieną pagyrūnišką liežuvį, –

5 sakantiems: „Liežuviu gausime, ko norime.

Mūsų ginklas – lūpos,

kas gali mums viešpatauti?“

III

6 [i2]„Kadangi jie apiplėšia vargšus

ir beturčiai aimanuoja, nūn aš pakilsiu, –

sako VIEŠPATS, –

suteiksiu jam saugią vietą, kurios ilgisi“.

IV

7 [i3]VIEŠPATIES pažadai yra gryni, –

sidabras, grynintas tiglyje,

septynis kartus valytas.

8 Tu, VIEŠPATIE, mus ginsi,

saugosi mus nuo šios kartos per amžius.

9 Aplink visur nedorėliai bastosi,

visi giria, kas tarp žmonių nedora.

  
Išnašos:
1Ps 12,1-12,9: Psalmininkas meldžiasi, prašydamas Dievo pagalbos prieš nedorėlių apgaulę (I) ir įžūlumą (II). Dievas jam pažada (III) ir suteikia pasitikėjimo (IV).
2Ps 12,6: Turbūt šie žodžiai yra kunigo arba Šventyklos pranašo tarti kaip oficialus padrąsinimas prašančiajam.
3Ps 12,7-12,9: Choras – numanoma daugiskaita mes – pataria remtis ką tik Dievo duotu pažadu ir prašo, kad pažadas būtų greitai įvykdytas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 12