BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 116

 Psalmynas
  
 Padėka Dievui už suteiktą pagalbą
  
Ps 116

12 Kuo galiu atsilyginti VIEŠPAČIUI už visa,

ką jis dosniai yra man davęs?

13 Nešiu vyno atnašą[i4] VIEŠPAČIUI

ir šauksiuosi VIEŠPATIES vardo.

15 Brangi VIEŠPATIES akyse

yra jo ištikimųjų mirtis.[i5]

16 O VIEŠPATIE, aš tavo tarnas, – tarnauju tau,

kaip tarnavo mano motina.

Mano pančius tu atrišai.

17 Atnašausiu tau padėkos auką

ir šauksiuosi VIEŠPATIES vardo.

18 Savo įžadus VIEŠPAČIUI vykdysiu

visos jo tautos sueigoje –

  
Išnašos:
1Ps 116,1-116,19: Septuagintos ir Vulgatos vertimai dalija šią psalmę į dvi atskiras dalis (žr. 1-9 ir 10-19 eilutes). Ši psalmė yra padėkos himnas žmogaus, kuris sirgo mirtina liga ir buvo Dievo išgydytas. Prisimindamas, kaip jis meldėsi, būdamas prie mirties slenksčio (I), psalmininkas dabar šlovina Dievą už išklausymą jo maldos (II). Vėl užsimindamas apie savo ligos metą, jis atnašauja auką ir dėkingą šlovės himną (B).
2Ps 116,3: Mirtis vaizduojama kaip kailinių žvėrelių medžiotojas, spendžiantis jiems kilpas. Žr. Ps 18,6.
3Ps 116,10: Pasitikėjau ... : psalmininkas neabejojo, kad Dievas bus ištikimas savo pažadui išgelbėti.
4Ps 116,13: Nešiu vyno atnašą ... : pažodžiui Kelsiu išganymo taurę ... , t. y. liejamąją vyno atnašą, dėkodamas už išgelbėjimą. Žr. Iš 25,29; Sk 15,1-10.
5Ps 116,15: Brangi ... ištikimųjų mirtis: žmogiškai kalbant, Dievas turėtų laikyti savo ištikimųjų tarnų mirtį ir jų šlovės giesmių netektį per dideliu nuostoliu. Žinoma šis psalmininko jausmas sietinas su jo Šeolo – mirusiųjų pasaulio – samprata. Žr. Ps 6,6. Dievo akyse jo kankinių mirtis yra auksas, kuris buvo išgrynintas krosnyje. Žr. Išm 3,4-7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 116