BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 11

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Ps 11

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė.

I

Randu prieglobstį VIEŠPATYJE!

Kaip tad drįstate man sakyti:

„Paukšti, lėk į kalnus!

2 Juk štai nedorėliai deda strėlę ant virvyčios,

įtempia lanką, norėdami nušauti iš pasalų

doros širdies žmones.

3 Kai viskas griūva,[i2]

ką begali teisusis daryti?“

II

4 VIEŠPATS! Šventykla yra jo šventumo būstas;

VIEŠPATS! Danguje stovi jo sostas.

Jo akys viską apžvelgia,

įdėmus žvilgsnis tiria žmones.

5 VIEŠPATS ištiria teisųjį ir nedorėlį, –

kas mėgsta smurtą, iš visos širdies to nekenčia.

6 Ant nedorėlių jis siųs žarijų ir sieros lietų,

svilinanti vėtra bus jiems skirta taurė.[i3]

7 Juk teisus yra VIEŠPATS,

jis myli teisius darbus;

dorieji regės jo veidą.

  
Išnašos:
1Ps 11,1-11,7: Bailiems bičiuliams patariant bėgti į kalnus nuo pavojaus (I), psalmininkas atnaujina savo pasitikėjimą Jahve – Sandoros Viešpačiu, kuris teisingai atlygina doram ir nedoram žmogui (II).
2Ps 11,3: ... viskas griūva: Pažodžiui šulai griūva – šulai ženklina viešosios darnos pamatus. Žr. Ps 82,5.
3Ps 11,6: ... skirta taurė: taurė, kurią Dievas duoda žmonėms gerti, yra įprastas Šventraščiui žmogaus likimo įvaizdis. Žr. Ps 16,5; 75,9; Mt 20,22; 26,39; Apr 14,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 11