BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 10

 Psalmynas
  
 Prašant pagalbos nuo engėjų
  
Ps 10

I

{Lamed} 1 Kodėl, VIEŠPATIE, taip nuošaliai laikaisi?

Kodėl slepiesi, kai kenčiu nelaimę?

2 Nedorėliai įžūliai kankina varguolius –

teįkliūva jie patys į savo sumanytus kėslus!

II

3 Juk nedorėlis puikuojasi savo širdies kėslais,

o gobšuolis keikia ir atmeta VIEŠPATĮ.

4 Įniršęs iš įžūlumo, nedorėlis sako:

„Atsiskaityti jis nešauks“ –

anot jo širdies kėslų: „Dievo nėra!“[i1]

5 Nedorėliui visad klojasi, –

tavo nuosprendžiai jam tolimi,

jis šaiposi iš visų savo priešų.

6 Sau širdyje sako: „Nebūsiu parblokštas,

per kartų kartas vargo nepatirsiu“.

{Pe} 7 Jo burna pilna keiksmų, melo ir grasinimų,

vargas ir piktumas jam ant liežuvio.

8 Pasalom sėdi pakaimėse,

nemačiomis nužudo nekaltą žmogų.

Jo akys vogčiomis seka nelaimingąjį,

{'Ajin} 9 slapčiom sėlina lyg liūtas tankmėje.

Jis tyko, kad pagrobtų vargšą, –

čiumpa vargdienį ir velka į savo pinkles.

10 Jis prisišlieja prie žemės, puola pagūžom,

ir nelaimingasis parkrinta nuo jo jėgos.

11 Nedorėlis širdyje mano: „Dievui tai nerūpi.

Jis slepia savo veidą, jis niekad nežiūri“.

III

{Qof} 12 Pakilk, VIEŠPATIE!

Dieve, pakelk ranką, neužmiršk skriaudžiamųjų!

13 Kodėl nedorėlis turėtų tyčiotis iš Dievo

ir širdyje sakyti: „Atsiskaityti nešauksi“.

{Reš} 14 Bet tu juk matai!

Tikrai tu imi į širdį vargą ir skausmą,

visad esi pasirengęs padėti!

Tau nelaimingasis gali save patikėti, –

tu visad našlaičiui pagelbėjai.

{Šin} 15 Palaužk nedoro ir blogo žmogaus jėgą,

nubausk jų nedorumą, neleisk jiems išlikti.

IV

16 VIEŠPATS yra karalius per amžių amžius,

pagonys išnyks iš jo krašto.

{Tav} 17 VIEŠPATIE, tu išgirsi skriaudžiamųjų troškimą,

paguosi jų širdį, pakreipsi į juos ausį.

18 Našlaičio ir skriaudžiamojo bylą apginsi,

kad joks žemės mirtingasis nebekeltų baimės.

  
Išnašos:
1Ps 10,4: Dievo nėra!: nedorėlis neigia Apvaizdą elgdamasis, lyg nebūtų Dievo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 10