BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 4

 Pradžios knyga
  
Pr 4

Kainas ir Abelis

1 [i1]Žmogus pažino savo žmoną Evą, ji pradėjo ir pagimdė Kainą. „VIEŠPATIES padedama, gavau berniuką“, – ji pasakė. 2 Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. 3 Laikui bėgant, Kainas aukojo VIEŠPAČIUI žemės derliaus atnašą, 4 o Abelis savo ruožtu aukojo rinktines savo kaimenės pirmienas. VIEŠPATS maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, 5 bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. 6 VIEŠPATS užkalbino Kainą: „Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi taip prislėgtas? 7 Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė.[i2] Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.

8 Kainas tarė savo broliui Abeliui: „Išeikime į lauką...“ Pasiekus lauką, Kainas pakilo prieš savo brolį ir jį užmušė. 9 Tuomet VIEŠPATS paklausė Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ – „Nežinau! Argi aš esu savo brolio sargas!?“ – jis atsakė. 10 O VIEŠPATS jam tarė: „Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės! 11 Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. 12 Kai tu dirbsi žemę, ji nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje“. 13 Kainas atsakė VIEŠPAČIUI: „Per daug didelė man bausmė, jos pakelti negaliu! 14 Šiandien išvarei mane nuo žemės, aš turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti bėgliu bei klajūnu žemėje, – kas tik mane sutiks, galės mane užmušti“. 15 Tuomet VIEŠPATS jam tarė: „Taip nebus! Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršyta septynis kartus“. Ir VIEŠPATS paženklino Kainą žyme,[i3] kad kas nors, jį užtikęs, neužmuštų. 16 Tada Kainas paliko VIEŠPATIES artumą ir apsigyveno Nodo krašte,[i4] į rytus nuo Edeno.

Kaino palikuonys

17 [i5]Kainas pažino savo žmoną, ji pradėjo ir pagimdė Enochą. Tada jis pastatė miestą, kurį pavadino Enochu, savo sūnaus Enocho vardu. 18 Enochui gimė Iradas, Iradas buvo Mehujaelio tėvas, Mehujaelis – Metušaelio tėvas ir Metušaelis – Lamecho tėvas. 19 Lamechas vedė dvi žmonas. Vienos vardas buvo Ada, o kitos vardas Zila. 20 Ada pagimdė Jabalį. Jis buvo protėvis visų, kurie gyvena palapinėse ir laiko kaimenes. 21 Jo brolis buvo Jubalas. Jis buvo protėvis visų, kurie groja lyra ir dūda. 22 Zila savo ruožtu pagimdė Tubal-Kainą, kuris kaldavo visokius žalvario ir geležies įrankius. Tubal-Kaino sesuo buvo Naama. 23 Lamechas sakydavo savo žmonoms:

„Ada ir Zila, klausykitės mano balso;

jūs, Lamecho žmonos, išgirskite mano žodžius:

užmušiau žmogų už žaizdą,

bernioką už įdrėskimą.

24 Jei už Kainą atkeršijama septyngubai,

tai už Lamechą septyniasdešimt kartų septyngubai“.

Setas ir jo palikuonys

25 [i6] Adomas vėl pažino savo žmoną, ji pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu, nes ji sakė: „Dievas parūpino man kitą palikuonį vieton Abelio, kadangi Kainas jį užmušė“. 26 Ir Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enošu. Tuo metu žmonės pradėjo šauktis {Dievo} VIEŠPATIES vardu.

  
Išnašos:
1Pr 4,1: Vardas Kainas hebrajų kalba – Qajin – ir gavau berniukąqaniti sudaro žodžių žaismą.
2Pr 4,7: Nuodėmė vaizduojama kaip piktoji dvasia.
3Pr 4,15: Žymė: turbūt tatuiruotė. Odos tatuiruotę naudojo visais laikais Artimųjų Rytų dykumų gentys kaip klano ženklą.
4Pr 4,16: Nodo kraštas: ne geografinis vardas, tik Klajoklių kraštas.
5Pr 4,17-4,22: 12-16 eilutėse Kainas vaizduojamas kaip klajoklių tautelių prototipas. Šiame tekste įkvėptasis autorius perduoda kitą seną pasakojimą apie Kainą, kur jis daromas protėviu sėslių tautų, turinčių aukštesnę medžiaginę kultūrą.
6Pr 4,25-4,26: ... parūpino: hebrajiškai šat – žodžių žaismas su Šet{u}. Enošas: hebrajiškai Adomo (žmogaus) sinonimas. Tuo metu ... VlEŠPATlES, t. y. Jahvės, vardu: žmonės pradėjo šauktis Dievo jo apreikštu – asmenišku vardu. Seniausias Penkiaknygės šaltinis, vadinamas Jahvistiniu, vartoja Jahvės vardą (mūsų verčiamą ir rašomą didžiąja raide VIEŠPATS) prieš Mozės laikus. Kitas senas šaltinis – Elohistinis (vartoja žodį Elohim – Dievas vietoj Jahvės prieš Mozės laikotarpį) laiko Mozę pirmuoju žmogumi, kuris šaukėsi Dievo VIEŠPATIES vardu. Žr. Iš 3,13-14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 4