BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 7

 Patarlių knyga
  
Pat 7

1 Mano vaike, laikykis mano žodžių

ir brangink įsakymus mano.

2 Laikykis mano įsakymų, kad gyvenimą rastumei;

saugok mano mokymą, lyg jis būtų tavo akies lėliukė.

3 Užsirišk juos sau ant pirštų,

įsirašyk juos savo širdies lentelėje.

4 Sakyk Išminčiai: „Tu mano sesuo“, –

vadink supratimą artimu draugu,

5 kad apsaugotų tave nuo palaidūnės,

nuo svetimautojos vilionių.

6 Juk prie savo namų lango

žvalgiausi pro pinučius

7 ir pamačiau tarp neišmanėlių

bernioką be sveikos nuovokos.

8 Jis ėjo per gatvę netoli jos kampo,

žengdamas keliu jos namų link,

9 prieblandoje, dienai blėstant,

sutemose, nakčiai temstant.

10 Žiūriu, moteris eina prie jo,

išsipuošusi kaip kekšė, sukta širdimi.

11 Ji veržli ir įžūli,

namie jos kojos nenustovi.

12 Tai gatvėje, tai aikštėse

ir prie kiekvieno gatvės kampo ji tykoja.

13 Pačiupusi bučiuoja jį

ir akiplėšišku žvilgsniu jam sako:

14 „Turėjau atnašauti bendravimo auką,[i1]

šiandien įvykdžiau savo įžadus.

15 Todėl išėjau tavęs pasitikti,

tavęs ieškoti ir tave suradau!

16 Išpuošiau savo guolį užvalkalais,

spalvotomis egiptiečių lino lovatiesėmis;

17 iškvėpinau savo lovą mira,

alaviju ir cinamonu.

18 Eime, pasinerkime į meilę iki ryto,

pasimėgaukim glamonėmis.

19 Juk mano vyro nėra namie –

jis išvykęs į tolimą kelionę.

20 Maišelį pinigų jis pasiėmė,

namo lig pilnaties negrįš“.

21 Savo gundymais jį paveikia,

savo viliojančia šneka jį įtikina.

22 Tučtuojau jis seka paskui ją, eina kaip veršis,

vedamas skersti, šuoliuoja kaip elnias į spąstus,

23 kol strėlė perveria jam vidurius.

Jis yra tarsi paukštis, skubantis į kilpą

ir nežinantis, kad tai jam gyvastį kainuos.

24 Nūn tad, vaikai, klausykitės manęs

ir dėkitės į širdį mano burnos žodžius.

25 Neleiskite savo širdžiai sukti į jos pusę,

nenuklyskite į jos takus,

26 nes ji daugelį pražudė,

aukų jos užtektinai.

27 Jos namai yra kelias į Šeolą,

vedantis žemyn į mirties kambarius.

  
Išnašos:
1Pat 7,14: ... bendravimo auką: dalis šios aukos grįždavo atnašos davėjui ir turėjo būti suvalgoma tą pačią dieną šeimos vaišėse (žr. Kun 7,11-15). Svetimautoja siūlo dalytis su neišmanančiu jaunu vaikinu jos mirtinomis lytinėmis vaišėmis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 7