BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 6

 Patarlių knyga
  
 Įvairios patarlės
  
Pat 6

1 [i1]Mano vaike, jei žiravai savo kaimynui,

jei kitam padavei ranką[i2] už jį,

2 esi įpainiotas savo lūpų pareiškimu,

esi pagautas savo burnos žodžių.

3 Daryk tad ką nors, mano vaike, ir išsinarpliok,

nes esi patekęs į savo kaimyno rankas:

eik keliais ir kaulyk iš savo kaimyno.

4 Neužmik,

neužmerk akių,

5 kol neišsigelbėsi kaip gazelė nuo medžiotojo,

kaip paukštis nuo gaudytojo rankos.

6 Nueik pas skruzdėlę tu, dykaduoni,

patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties.

7 Neturėdama jokio vado

ar pareigūno, ar valdovo,

8 ji pripildo savo sandėlius vasarą

ir surenka sau peną per pjūtį.

9 Kaip ilgai tu ten tysosi, dykaduoni?

Kada kelsiesi iš miego?

10 [i3]„Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,

šiek tiek rankas susidėjus pailsėti“, –

11 ir skurdas užklups tave kaip plėšikas,

bei nepriteklius – kaip kareivis su ginklu.

12 Sukčius, nedoras žmogus

gyvena suktai kalbėdamas,

13 mirksi akimis, nenustovi vietoje,

rodo pirštais,

14 sukta širdimi rengia pikta,

nuolat sėdamas vaidus.

15 Žūtis tokį žmogų ištiks staiga –

akimoju, be vilties atsitiesti.

16 [i4]Šeši yra dalykai, kurių VIEŠPATS nekenčia,

septyni, kurie jam yra pasibjaurėtini:

17 išpuikusios akys, melagingas liežuvis,

rankos, liejančios nekaltą kraują,

18 širdis, rezganti nedoras pinkles,

kojos, skubančios pikta daryti,

19 melagingas liudytojas, liudijantis neteisingai,

ir žmogus, sėjantis vaidus šeimoje.

20 [i5]Mano vaike, laikykis savo tėvo įsakymo

ir nepaniekink savo motinos mokymo.

21 Laikyk juos nuolat pririštus arti širdies,

pasikabink juos ant kaklo.

22 Ką tik darysi, jie tau padės,

kai gulsies miego, jie tave saugos,

kai atsibusi, su tavimi jie bendraus.

23 Juk įsakymas yra žiburys

ir mokymas – šviesa,

o drausmės pamokymai yra gyvenimo kelias,

24 kad apsaugotų tave nuo palaidos moters,

nuo svetimautojos vilionių.

25 Negeisk jos grožio savo širdyje,

nesileisk užburiamas jos žvilgsnių,

26 nes kekšės užmokestis yra tik duonos kepalas,

o svetima žmona yra spąstai žmogaus gyvasčiai.

27 Argi gali žmogus užsikurti ugnį skreite

nesudegindamas savo drabužių?

28 Argi gali vaikščioti ant žarijų

nenusvildamas kojų?

29 Taip yra žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona;

kas ją paliečia, neliks nenubaustas.

30 Žmonės neniekina vagies, kuris vagia būdamas alkanas,

kad numalšintų alkį.

31 Tačiau pagautas jis turi septyneriopai atmokėti;

turi atiduoti visą savo namų turtą.

32 Bet žmogus, kuris svetimauja, sveiko proto neturi;

tai darydamas, pražudo patį save.

33 Susilauks antausių ir gėdos,

nebus ištrintos patyčios.

34 Juk pavyduliavimas sukelia vyro įtūžį,

keršto pagautas jis nesivaldo.

35 Išpirkos jis nepriims,

kyšio, net didžiausio, atsisakys.

  
Išnašos:
1Pat 6,1-6,19: Šios eilutės pertraukia 2-7 skyrių turinį, todėl jos sudaro atskirą išminties vienetą. Jos apima keturias patarles, panašias į 30-ojo skyriaus patarles.
2Pat 6,1: ... padavei ranką: pažodžiui sumušei savo rankas. Turbūt toks buvo teisinis būdas sudaryti sutartį.
3Pat 6,10: Ši eilutė gali būti laikoma arba dykaduonio atsakymu, arba išminčiaus pamokymo tęsiniu.
4Pat 6,16-6,19: Septynios ydos, įvaizdintos dažniausiai kūno dalimis, yra puikybė, melas, žmogžudystė, intrigos, polinkis daryti pikta, melagingas liudijimas, vaidų kėlimas.
5Pat 6,20-7,27: Auklėjimas šeimoje ir išminties meilė yra neįkainojama ir nuolatinė pagalba jaunam žmogui (6,20-27; 7,1-4). Tai geriausias apsigynimas nuo svetimavimo (6,24; 7,5.24-25), sudarančio nusikaltusiam daug pavojų ir nešančio daug bausmių (6,26-35; 7,6-27). Žr. Pat 5,1-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 6