BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 31

 Patarlių knyga
  
 H. LEMUEL{IO} ŽODŽIAI
  
Pat 31

1 Masos karaliaus Lemuelio[i1] žodžiai. Pamokymas, kurį jam davė jo motina:

2 „Ne, mano sūnau! Ne, mano įsčių sūnau!

Ne, sūnau mano įžadų!

3 Nedalyk savo stiprybės moterims

nei savo jėgų karalių naikintojoms.

4 Vynas ne karaliams, Lemueli!

Ne karaliams gerti vyną

ar valdovams mėgautis svaigiuoju gėrimu,

5 kad gerdami nepamirštų, ką įstatas liepia,

ir nepažeistų visų vargo žmonių teisių.

6 Verčiau duok svaigųjį gėrimą žūstančiam,

o vyną žmogui, kuriam gyvenimas apkarto.

7 Tegul jie geria, teužmiršta savo skurdą

ir tenebegalvoja apie savo nelaimę.

8 Kalbėk už tą, kuris pats už save negali kalbėti,

ir už skurdžių teises.

9 Atverk burną! Tark teisų nuosprendį,

gink vargšus ir beturčius!“

I. IDEALI ŽMONA

{'a} 10 [i2]Koks retas radinys sumani žmona,

brangesnė už perlus yra jos vertė!

{b} 11 Savo širdį jai patiki jos vyras,

ir turi tikrą lobį.

{g} 12 [i3]Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu,

per visas savo gyvenimo dienas.

{d} 13 Ji pasirūpina vilnų bei linų

ir pluša įgudusiomis rankomis.

{h} 14 Kaip pirklio[i4] laivai,

ji pargabena iš toli maisto atsargas.

{v} 15 Ji keliasi, kai dar tamsu,

paskiria maistą namams

ir dienos nurodymus tarnaitėms.

{z} 16 Ji apžiūri ūkį ir jį nuperka;

iš savo rankų uždarbio įveisia vynuogyną.

{h} 17 Ji yra apsijuosusi jėga;

stiprios yra jos rankos.

{t} 18 Ji mato, kad jos verslas klesti;

naktį jos lempa niekad neprigęsta.[i5]

{j} 19 Ji ima į rankas ratelį,

o jos pirštai stveriasi verpstės.

{k} 20 Ji dosniai duoda vargšui

ir ištiesia ranką elgetai.

{l} 21 Jai nereikia rūpintis savo šeima, kai sninga,

nes visi jos namiškiai yra šiltai aprengti.

{m} 22 Ji pati išsiaudžia antklodžių;

plona drobė ir purpuras yra jos drabužiai.

{n} 23 Jos vyras yra įžymus miesto vartuose,

kur jis sėdi tarp šalies seniūnų.

{s} 24 Ji siuva lininius drabužius ir juos parduoda;

pirkliams tiekia juostas.

{'a} 25 Stiprybė ir orumas yra jos drabužis;

su šypsniu ji žiūri į ateitį.[i6]

{p} 26 Kai atveria burną, ji kalba išmintingai,

o ant jos liežuvio malonus pamokymas.

{z} 27 Ji atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį,

niekad nevalgo dykaduonio duonos.

{q} 28 Pakilę jos vaikai ją giria;

jos vyras – ir jis liaupsina ją:

{r} 29 „Daug yra sumanių moterų,

bet tu viršiji jas visas!“

{š} 30 [i7]Žavumas – apgaulingas,

o grožis – rūkas;

moteris turi būti giriama

už jos pagarbią VIEŠPATIES baimę.

{t} 31 Duokite jai atlygį už jos triūsą, –

teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!

  
Išnašos:
1Pat 31,1: ... Lemuel{io}: nežinomas Masos karalius. Motinos mokymas įspėja jį būti atsargų su moterimis bei vynu ir ragina vadovautis teisingumu.
2Pat 31,10: Abėcėlinė poema apie sumanią – gerą žmoną. Žmonos radimas yra dažna tema išminties raštijoje (žr. Pat 18,22), panašiai kaip ir išminties radimas (žr. Job 28,12-20). Ar esama ryšio tarp šių temų? Kaip ir išmintis, ši moteris yra brangesnė už perlus (žr. Pat 3,14-15; 8,10). Moters aprašymas atspindi vyro požiūrį.
3Pat 31,12: Gerovė, o ne sunkumai.
4Pat 31,14: ... pirklio: pažodžiui kanaaniečio. Turbūt dėl to, kad pirkliai buvo kanaaniečiai. Žr. 24-ąją eilutę.
5Pat 31,18: ... lempa ... neprigęsta: pabrėžiama gausybė darbų ir jų nešama gerovė. Žr. Pat 20,20; Job 18,6.
6Pat 31,25: ... su šypsniu žiūri į ateitį: laukia ateities su džiaugsmu, be nerimo.
7Pat 31,30: Tikras idealios žmonos žavumas yra jos religinė dvasia, nes ji pagarbiai bijo Viešpaties. Žr. Pat 1,7 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 31