BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 3

 Patarlių knyga
  
Pat 3

Laikysena su savo artimu

27 Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos,

kai turi jėgų jam tai padaryti.

28 Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“

arba: „Rytoj šitai gausi“, –

kai gali jam tai duoti tuojau.

29 Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui,

gyvenančiam patikliai šalia tavęs.

30 Nesiginčyk su niekuo be reikalo,

kai nebuvo tau žalos padaryta.

31 Nepavydėk smurtą mėgstančiam žmogui,

nesek nė vienu jo poelgiu.

32 Juk suktu žmogumi bjaurisi VIEŠPATS,

o dorieji yra VIEŠPATIES draugėje.

33 Nedorėlio namus VIEŠPATS prakeikia,

o teisiojo buveinę laimina.

34 Pašaipūnams jis yra pašaipus,

bet kukliesiems rodo malonę.

35 Išmintingieji garbę paveldės,

užsispyrę kvailiai – gėdą.

  
Išnašos:
1Pat 3,1-3,12: Ištikimybė bei pasitikėjimas Dievu ir nepasitikėjimas savimi neša daug palaimos (1-8 eilutės). Žr. Įst 30,20; Iz 38,19. Net pataisydamas ir sudrausdamas žmogų, Dievas parodo savo meilę ir malonę (11-12 eilutės).
2Pat 3,13-3,24: Išmintis, arba supratimas, yra vertingesnė už sidabrą ir auksą. Jos vaisiai yra ilgas gyvenimas, turtai, garbė ir laimė (13-18 eilutės). Net Visatos kūrimas ir jos išpuošimas neįvyko be Išminties (19-20 eilutės). Išmintis yra dvasios gyvenimas, teikiantis saugumą darbe ir poilsyje (21-24 eilutės).
3Pat 3,18: ... gyvybės medis: žr. Pat 11,30; 13,12; Pr 2,9.
4Pat 3,20: Pasak hebrajų, gelmės apėmė didelį požeminį vandenyną; lietus ir rasa krito iš dangiškojo vandenyno viršuje dangaus skliauto. Žr. Pr 1,6-10; Job 26,8.12; Ps 18,16; 24,2.
5Pat 3,25-3,34: Tarnauti Dievui juo pasitikint (25-26 eilutės) – tai yra tarnauti savo artimui gerumu (27-28 eilutės), gyvenant taikingai su gerais žmonėmis ir nepavydint nedorėliams (29-31 eilutės), nes VIEŠPATIES draugystė ir gerumas lydi teisųjį, o prakeikimas – nedorėlį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 3