BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 3

 Patarlių knyga
  
Pat 3

Kaip įgyti išminties

1 [i1]Mano vaike, neužmiršk mano mokymo,

tebrangina tavo širdis įsakymus mano,

2 nes jie tau suteiks

daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės.

3 Nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė, –

užsirišk juos sau ant kaklo,

įsirašyk savo širdies lentelėje.

4 Taip rasi malonę ir gerą vardą

Dievo ir žmonių akyse.

5 Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU

ir nesiremk vien tik įžvalga savo.

6 Pripažink jį visur, ką tik darai,

jis ištiesins tavo kelius.

7 Nebūk išmintingas tik sau;

pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikto.

8 Tai teiks sveikatą tavo kūnui

ir atgaivą tavo kaulams.

9 Gerbk VIEŠPATĮ viskuo, ką turi,

ir visomis savo derliaus pirmienomis;

10 tuomet tavo svirnai bus pilni grūdų

ir jaunas vynas liesis per statinių kraštus.

11 Mano vaike, neatmesk VIEŠPATIES drausmės,

nesipiktink, kai jis tave pataiso,

12 nes ką myli, tą VIEŠPATS pataiso

kaip tėvas sūnų, kuriuo gėrisi.

Išminties dovanos

13 [i2]Laimingas žmogus, kuris išmintį randa,

kuris supratimo įgyja!

14 Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro

ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu.

15 Ji vertesnė už brangakmenius,

visi tavo turtai negali jai prilygti.

16 Jos dešinėje ilgas gyvenimas,

jos kairėje turtai ir garbė.

17 Jos keliai yra malonūs,

o visi jos takai – ramūs.

18 Ji yra gyvybės medis[i3] ją suvokiantiems;

laimingu vadinamas, kas jos laikosi.

Dieviška išminties kilmė

19 Išmintimi VIEŠPATS padėjo žemės pamatus;

supratimu dangų padarė;

20 [i4]jo žinojimu prasiveržė vandenų gelmės

ir debesys lašina rasą.

21 Mano vaike, tų dalykų neišleisk iš akių,

laikykis sveikos išminties ir apdairumo.

22 Jie bus tavo dvasios gyvenimas

ir papuošalas tau ant kaklo.

23 Tuomet saugiai eisi savo keliu,

ir tavo koja niekad nesuklups.

24 Kai gulsiesi miego, nereikės bijoti,

kai ilsėsies, miegas tau bus saldus.

25 [i5]Nebijok ūmaus klaiko

nei nelaimės, kuri užklumpa nedorėlius,

26 nes VIEŠPATS bus tavo pasitikėjimas

ir sulaikys tavo koją nuo spąstų.

Laikysena su savo artimu

27 Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos,

kai turi jėgų jam tai padaryti.

28 Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“

arba: „Rytoj šitai gausi“, –

kai gali jam tai duoti tuojau.

29 Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui,

gyvenančiam patikliai šalia tavęs.

30 Nesiginčyk su niekuo be reikalo,

kai nebuvo tau žalos padaryta.

31 Nepavydėk smurtą mėgstančiam žmogui,

nesek nė vienu jo poelgiu.

32 Juk suktu žmogumi bjaurisi VIEŠPATS,

o dorieji yra VIEŠPATIES draugėje.

33 Nedorėlio namus VIEŠPATS prakeikia,

o teisiojo buveinę laimina.

34 Pašaipūnams jis yra pašaipus,

bet kukliesiems rodo malonę.

35 Išmintingieji garbę paveldės,

užsispyrę kvailiai – gėdą.

  
Išnašos:
1Pat 3,1-3,12: Ištikimybė bei pasitikėjimas Dievu ir nepasitikėjimas savimi neša daug palaimos (1-8 eilutės). Žr. Įst 30,20; Iz 38,19. Net pataisydamas ir sudrausdamas žmogų, Dievas parodo savo meilę ir malonę (11-12 eilutės).
2Pat 3,13-3,24: Išmintis, arba supratimas, yra vertingesnė už sidabrą ir auksą. Jos vaisiai yra ilgas gyvenimas, turtai, garbė ir laimė (13-18 eilutės). Net Visatos kūrimas ir jos išpuošimas neįvyko be Išminties (19-20 eilutės). Išmintis yra dvasios gyvenimas, teikiantis saugumą darbe ir poilsyje (21-24 eilutės).
3Pat 3,18: ... gyvybės medis: žr. Pat 11,30; 13,12; Pr 2,9.
4Pat 3,20: Pasak hebrajų, gelmės apėmė didelį požeminį vandenyną; lietus ir rasa krito iš dangiškojo vandenyno viršuje dangaus skliauto. Žr. Pr 1,6-10; Job 26,8.12; Ps 18,16; 24,2.
5Pat 3,25-3,34: Tarnauti Dievui juo pasitikint (25-26 eilutės) – tai yra tarnauti savo artimui gerumu (27-28 eilutės), gyvenant taikingai su gerais žmonėmis ir nepavydint nedorėliams (29-31 eilutės), nes VIEŠPATIES draugystė ir gerumas lydi teisųjį, o prakeikimas – nedorėlį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 3