BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 29

 Patarlių knyga
  
Pat 29

1 Tas, kuris dažnai įspėtas įsižeidžia ir užsispiria,

bus staiga galutinai palaužtas.

2 Kai teisieji vyrauja, tauta džiaugiasi,

o kai nedorėliai valdo, tauta dejuoja.

3 Žmogus, mėgstantis išmintį, neša savo tėvui laimę,

o kas bendrauja su kekšėmis, išeikvoja savo turtą.

4 Karalius teisingumu padaro savo kraštą saugų,

o tas, kuris užkrauna didelius mokesčius, jį pražudo.

5 Žmogus, kuris pataikauja savo artimui,

spendžia pinkles jo kojoms.

6 Nedorėlis nusižengimais patenka į spąstus,

o teisusis dainuoja ir džiaugiasi.

7 Teisusis rūpinasi beturčių teisėmis,

o nedorėlis negali tokio rūpinimosi suprasti.

8 Pašaipūnai sukelia mieste sąmyšį,

o išmintingieji numalšina žmonių įniršį.

9 Jei išmintingas žmogus eina su kvailiu į teismą,

kvailys tik niršta ir juokiasi be saiko.

10 Kraugeriai nekenčia doro žmogaus,

o dorieji rūpinasi jo gyvastimi.

11 Kvailys išlieja visą savo įniršį,

o išmintingas žmogus santūriai susilaiko.

12 Jei valdovas klausosi melo,

visi jo pareigūnai taps nedori.

13 [i1]Vargšas ir jo engėjas turi bendrą ryšį:

abiejų akims VIEŠPATS duoda šviesos.

14 Jei karalius teisia beturčius sąžiningai,

jo sostas bus tvirtas amžinai.

15 Rykštė ir pabarimas duoda išminties,

bet vaikas, sau paliktas, yra motinos gėda.

16 Kai nedori žmonės paima viršų, padaugėja nusikaltimų,

bet teisieji matys jų žlugimą.

17 Mokyk {rykšte} savo vaiką, jis tave paguos

ir tavo širdžiai duos džiaugsmo.

18 Kai nėra svajonės, tauta praranda savitvardą,

o tie, kurie laikosi įstatymo, yra laimingi.

19 Tarno vien žodžiais neišprusinsi, –

nors jis ir suprastų, ką sakai, bet nekreipia dėmesio.

20 Ar matei žmogų, skubantį neapgalvotai kalbėti?

Daugiau galima tikėtis iš kvailio, negu iš jo!

21 Vergas, lepintas nuo mažens,

galų gale taps neklaužada.

22 Pikto būdo žmogus kursto ginčą,

o karštakošis padaro daug nusikaltimų.

23 Žmogaus puikybė jį pažemins,

o nuolankios dvasios žmogus bus pagerbtas.

24 Nekenčia savo gyvasties,[i2] kas sėbrauja su vagimi,

girdi nuskriaustojo keiksmą, bet nutyli.

25 Bijoti žmonių yra spąstai,

o kas pasitiki VIEŠPAČIU, yra apsaugomas.

26 Daugelis ieško malonės pas valdovą,

bet tik iš VIEŠPATIES žmogus gauna teises.

27 Nedoru žmogumi bjaurisi teisieji,

o doro kelio žmogumi bjaurisi nedorėlis.

  
Išnašos:
1Pat 29,13: Dievas teikia gyvastį visokiems žmonėms. Žr. Pat 22,2.
2Pat 29,24: Nekenčia savo gyvasties: jis ne tik nusikalsta kaip vagies sėbras, bet savo tylėjimu užsitraukia prakeikimą, skirtą nežinomam kaltam sėbrui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 29