BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 27

 Patarlių knyga
  
Pat 27

1 Nesididžiuok rytdiena,

nes nežinai, ką rytojus gali atnešti.

2 Tegu kitas giria, o ne tavo paties burna, –

kas nors kitas, o ne tavo patieslūpos.

3 Akmuo turi svorį, smėlis yra sunkus;

o už abu sunkesnis – kvailio apmaudas.

4 Pyktis yra nuožmus, įtūžis nenugalimas,

bet kas gali pavydui atsispirti?

5 Geriau atviras papeikimas,

negu slepiama meilė.

6 Draugo smūgiai siekia gero,

o priešo bučiniai yra kaip peiliai.

7 Sotus žmogus niekina medų,

o alkanam žmogui net kartus dalykas atrodo saldus.

8 Kaip paukštis, skraidantis toli nuo savo lizdo,

toks yra žmogus, klajojantis toli nuo savo namų.

9 Kaip kvepalai ir smilkalai džiugina širdį,

taip draugo nuoširdumas stiprina žmogaus dvasią.

10 Neužmiršk savo draugo ar tėvo bičiulio;

ištikus nelaimei, neik į savo brolio namus:

„Geriau artimas kaimynas, negu tolimas brolis“.

11 Mano vaike, įgyk išminties ir pradžiugink mano širdį,

kad turėčiau ką atsakyti tam, kuris iš manęs šaiposi.

12 Gudrus žmogus mato pavojų ir jo vengia,

o neišmanėlis žengia į pavojų ir nukenčia.

13 [i1]Paimk drabužį žmogaus, žiravusio už atėjūną;

pasilaikyk užstatą, duotą kaip laidą už svetimšalius!

14 [i2]Kas keldamasis anksti rytą sveikina garsiai savo kaimyną,

bus laikomas panašiu į žmogų, kuris keikiasi.

15 Nuolatinis lašėjimas lietingą dieną

ir priekabinga žmona yra panašūs;

16 nutildyti ją yra kaip nutildyti vėją

ar dešine ranka pačiupti aliejų.

17 Kaip geležis paaštrina geležį,

taip žmogus paaštrina savo artimo nuovoką.

18 Kas prižiūri figos medį, valgo jo vaisius,

o kas rūpinasi savo šeimininku, susilauks pagarbos.

19 Lygiai kaip vanduo atspindi veidą,

taip vieno žmogaus širdis atspindi kitą.

20 [i3]Šeolas ir Prapulties vieta yra nepasotinami,

nė žmogaus akys niekad nepasisotina.

21 Kaip krosnis išbando sidabrą, o liejykla auksą,

taip žmogus išbandomas gyrimu.

22 Nors grūstuvėje sutrintumei kvailį

grūstuvu drauge su grūdais,

kvailumo iš jo neišvarysi.

23 [i4]Rūpinkis savo kaimenėmis,

gerai prižiūrėk savo bandas;

24 nes turtai nėra amžini,

net vainikas neišlieka per visas kartas.

25 Kai žolė nušienauta, atolas pasirodo

ir pašaras – suneštas nuo kalvų šlaitų,

26 avys parūpins tau drabužių,

o pinigų laukui pirkti – ožiai.

27 Bus pakankamai ožkų pieno maitintis tau, –

maitinti savo šeimą

ir išlaikyti savo tarnaites.

  
Išnašos:
1Pat 27,13: Žr. Pat 20,16 paaiškinimą.
2Pat 27,14: Sveikinimas garsiai šaukiant rodo, kad jis nėra nuoširdus.
3Pat 27,20: Šeolas ir Prapulties vieta – Abadonas, – mirusiųjų buveinė, – įasmeninama kaip Galybė, ryjanti žmones.
4Pat 27,23-27,27: Palestinos kraštas yra tinkamas avių kaimenėms ir galvijų bandoms. Galvijai buvo pagrindinis žmonių turtas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 27