BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 25

 Patarlių knyga
  
 E. ANTRASIS SALIAMONO PATARLIŲ RINKINYS
  
Pat 25

1 Ir šios yra Saliamono patarlės. Jas surinko Judo karaliaus Hezekijo vyrai.[i1]

2 Paslėpti dalykus yra Dievo garbė,

o ištyrinėti dalykus yra karalių garbė.

3 Kaip dangaus aukštybės, kaip žemės gelmės,

taip karalių širdis yra neištiriama.

4 Pašalinęs nuodegas nuo sidabro,

sidabrakalys turi medžiagos indui.

5 Pašalinus nedorėlį nuo karaliaus,

jo sostas bus pagrįstas teisumu.

6 [i2]Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje

ir neužimk didžiūnų vietos.

7 Juk geriau, kad būtų tau sakoma: „Slinkis aukščiau!“ –

negu būti pažemintam kilmingųjų akivaizdoje.

Ką tavo akys yra mačiusios,

8 neskubėk nešti į teismą, bet pagalvok,

ką vėliau darysi, kai tavo artimas tave sugėdins.

9 Svarstyk savo atvejį su artimu,

bet kito žmogaus paslapties neatskleisk,

10 kad jis, tai nugirdęs, tavęs nesugėdintų

ir tu neįgytum blogo vardo amžinai.

11 Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta,

yra kaip sidabru inkrustuoti auksiniai obuoliai.

12 Kaip auksinis žiedas ar auksinė puošmena

yra išminčiaus papeikimas paklusniai ausiai.

13 Kaip sniego vėsumas pjūties meto kaitroje

yra patikimas pasiuntinys jį siuntusiam.

Jis pakelia šeimininko dvasią.

14 Kaip debesys ir vėjas, kurie neatneša lietaus,

toks yra žmogus, kuris pažada dovaną, bet jos neduoda.

15 Kantrumu teisėjas gali būti palenktas,

o lipšnus liežuvis gali perlaužt kaulą.

16 Kai užtinki medaus, valgyki tik tiek, kiek tau gana,

nes kitaip, juo persisotinus, reikės jį išvemti.

17 Į savo kaimyno namus kojos dažnai nekelk,

kad jam neįgristum ir neimtų tavęs nekęsti.

18 Kaip vėzdas ar kalavijas, ar aštri strėlė

yra žmogus, melagingai liudijantis prieš artimą.

19 Kaip klibąs dantis ar raiša koja

yra pasitikėjimas apgaviku nelaimėje.

20 Kaip actas ant žaizdos

yra žmogus, dainuojantis dainas kenčiančiai širdžiai.

Kaip kandis drabužį ar kirmėlė medį,

taip skausmas graužia žmogaus širdį.

21 [i3]Jei tavo priešas yra alkanas, pavalgydink jį duona;

jei jis yra ištroškęs, pagirdyk jį vandeniu;

22 nes taip krausi jam žarijų ant galvos,[i4]

ir VIEŠPATS tau atlygins.

23 Šiaurys supučia lietų,

o apkalbantis liežuvis – piktus žvilgsnius.

24 Geriau gyventi kampe ant stogo,

negu erdviuose namuose su priekabinga žmona.

25 Kaip šaltas vanduo išdžiūvusiai gerklei,

taip yra gera žinia iš tolimo krašto.

26 Doras žmogus, krūpčiojantis prieš nedorėlį,

yra kaip sudrumsta versmė ar užterštas šaltinis.

27 Negera valgyti per daug medaus

nei ieškoti vis didesnės garbės.[i5]

28 Kaip atviras miestas, be apsaugos,

toks yra žmogus, kuriam trūksta savitvardos.

  
Išnašos:
1Pat 25,1: ... Hezekijo vyrai: Hezekijo dvaro raštvedžiai, perrašę patarles iš kitų rinkinių. Karalius Hezekijas buvo vienas iš gerųjų Dovydo dinastijos Judo karalystės karalių. Žr. 1 Kr 29,25-30.
2Pat 25,6-25,7: Plg. Jėzaus pamoką apie nusižeminimą. Žr. Lk 14,7-11.
3Pat 25,21-25,22: Meilė yra neįkainojama jėga, malšinanti nesantaiką ir sutaikanti priešus.
4Pat 25,22: ... krausi jam žarijų ant galvos: arba sąžinės graužimą ir sugėdinimą už padarytą žalą, arba didesnę bausmę už atsisakymą taikytis. Žr. Mt 5,44; Rom 12,20.
5Pat 25,27: ... ieškoti vis didesnės garbės: pažodžiui ieškoti garbės po garbės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 25