BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 24

 Patarlių knyga
  
Pat 24

1 Blogiems[i1] žmonėms nei pavydėk,

nei su jais bendrauti norėk,

2 nes jų širdis mąsto apie smurtą,

jų lūpos kalba apie žalą.

3 Namai yra statomi išmintimi,

sutvirtinami supratimu,

4 o žinojimu jų kambariai pripildomi

visokiausių brangių ir gražių daiktų.

5 Būti išmintingam yra geriau, negu būti stipriam;

žinojimas yra svarbesnis už jėgą.

6 Juk tik išmintingai vadovaujant gali kariauti,

o pergalė priklauso nuo daug patarėjų.

7 Išminties posakiai yra per gilūs kvailiui;

prie miesto vartų[i2] jis neišsižioja.

8 Kas yra įnikęs nuolat daryti pikta,

bus pramintas sukčiumi.

9 Sukčiaus kėslas yra nuodėmė,

o pašaipūnu žmonės bjaurisi.

10 Jeigu, susidūręs su sunkumais, netenki drąsos,

nes trūksta jėgų;

11 jeigu susilaikai gelbėti pasmerktuosius mirti[i3]

ir apginti vedamus į žūtį;

12 jeigu sakai: „Žiūrėk, mes nieko apie tai nežinojome!“ –

argi tas, kuris sveria širdis, to nepastebi?

Tas, kuris saugo tavo gyvastį, žinos

ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

13 Mano vaike, valgyk medaus, nes jis geras,

ir medaus lašai iš korio saldūs tavo gomuriui.

14 Tokia, žinok, yra išmintis tavo gyvasčiai.

Jeigu ją įgysi, turėsi ateitį,

ir tavo troškimai nenueis niekais.

15 Nerenk pasalų kaip plėšikas teisiojo buveinei,

nenuniokok pirkios, kur teisusis gyvena.

16 [i4]Juk nors teisusis septynis kartus puola,

jis vėl atsikelia,

o nedorėlį užklumpa nelaimė.

17 Nesidžiauk, kai krinta tavo priešas,

tenedžiūgauja tavo širdis, kai jis parpuola,

18 kad VIEŠPATS, tai matydamas, nebūtų nepatenkintas tavimi

ir neatitrauktų savo pykčio nuo tavo priešo.

19 Nesikarščiuok dėl piktadarių,

nepavydėk nedorėliams,

20 nes nedoras žmogus neturi ateities;

nedorėlių lempa užgęsta.

21 [i5]Mano vaike, bijok VIEŠPATIES ir gerbk karalių;

nesusidėk su tais, kurie prieš juos maištauja,

22 nes nelaimė iš jų ateina ūmai,

ir kas gali žinoti, ar ta pražūtis iš vieno, ar iš kito?

D. KITI IŠMINČIŲ POSAKIAI

23 [i6]Ir šie yra išminčių posakiai:

rodyti šališkumą teisme negera.

24 Kas sako kaltam: „Tu esi nekaltas“, –

tą žmonės keiks, tautos juo bjaurėsis;

25 o kas pasmerkia kaltą, tą sups pagarba,

ant jo nužengs palaiminimas ir gerovė.

26 Kas sąžiningai atsako,

tas bučiuoja į lūpas.[i7]

27 [i8]Atlik savo darbus lauke,

parenk, kas reikalinga, dirvoje,

tada statykis namus.

28 Neliudyk prieš savo artimą be rimto reikalo

ir neapgauk jo savo lūpomis.

29 [i9]Nesakyk: „Jam darysiu, ką jis man darė.

Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus!“

30 Praėjau pro tinginio lauką,

pro vynuogyną žmogaus, kuris buvo kvailas.

31 Žiūriu, jo laukas apaugęs erškėčiais,

jo žemė pilna dilgėlių

ir akmeninė tvora išgriauta.

32 Stebėjau ir dėjaus į širdį;

žvalgiausi ir pasimokiau.

33 „Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,

truputį rankas sudėjus pailsėti“ –

34 ir neturtas užpuls tave kaip plėšikas

bei skurdas – kaip ginkluotas karys.

  
Išnašos:
1Pat 24,1-24,22: Šios eilutės tęsia raginimą ieškoti išminties (3-7.13-14 eilutės) ir vengti smurto (1-2 eilutės), puikybės ir intrigų (8-9 eilutės), beširdiškumo (10-12 eilutės), neteisingumo (15-16 eilutės), džiaugimosi artimo nelaime (17-18 eilutės), piktinimosi artimo sėkme (19-20 eilutės) ir maišto prieš valdžią (21-22 eilutės).
2Pat 24,7: ... miesto vartų: miesto vartuose, kur vykdavo teismai ir būdavo sprendžiami viešieji reikalai. Žr. Rut 4,1 paaiškinimą; taip pat Ps 69,13; 127,5; Pat 22,22; 31,23.31.
3Pat 24,11: ... gelbėti ... nuo mirties: turbūt kalbama apie teisinį gelbėjimą nekaltai nuteistų mirties bausme.
4Pat 24,16: Teisusis įveikia kiekvieną nelaimę, kuri jį ištinka. Septynis kartus, t. y. neapibrėžtą skaičių. Žr. Mt 18,21-22; Lk 17,4.
5Pat 24,21-24,22: Žmogus privalo paklusti Dievui ir teisėtai valdžiai. Žr. Mt 22,21; Rom 13,1-7; 1 Pt 2,13-14.
6Pat 24,23-24,34: Šis posakių rinkinys tęsia taip pat išminčių posakius. Mokoma sąžiningai elgtis (23-26 eilutės) ir būti pasiruošusiam sutikti ateitį (27 eilutė); įspėjama nepasiduoti keršto jausmui (28-29 eilutės) ir nedykaduoniauti (30-34 eilutės).
7Pat 24,26: ... tas bučiuoja į lūpas: rodo save tikru draugu.
8Pat 24,27: Ši eilutė, apskritai kalbant, aiškinama kaip paraginimas rūpestingai ir apčiuopiamai pasiruošti vedyboms.
9Pat 24,29: Ši eilutė liudija didelį žingsnį nuo keršto įstatymo (žr. Iš 21,23-27) prie mokymo, kurį randame Mt 5,38-48; Rom 12,17-21. Žr. taip pat Pat 25,21-23.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 24