BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 22

 Patarlių knyga
  
Pat 22

1 Geriau turėti gerą vardą, negu didelius turtus,

ir malonė yra verčiau, negu sidabras ar auksas.

2 Turtuolis ir vargšas turi bendrą ryšį:

jų abiejų Kūrėjas yra VIEŠPATS.

3 Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir jo vengia,

o neišmanėliai eina priekin ir nukenčia.

4 Nusižeminimo ir pagarbios

VIEŠPATIES baimės atlygis

yra turtai, pagarba ir gyvenimas.

5 Erškėčiai ir spąstai auga ant sukto žmogaus kelio;

atokiai nuo jo laikysis, kas vertina savo gyvastį.

6 Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti,

jis nenukryps nuo jo, net kai pasens.

7 Turtuolis valdo vargšus,

o kas skolinasi, tampa skolintojo vergu.

8 Kas sėja pikta, pjaus nelaimę,

ir bausmė, kurią užsitrauks, jį pribaigs.

9 Dosnus žmogus bus laiminamas,

nes jis dalijasi savo duona su beturčiu.

10 Išvaryk pašaipūną, išeis nesantaika;

liausis kivirčai ir užgaulės.

11 VIEŠPATS myli tyros širdies žmogų;

patraukliai kalbantis žmogus bičiuliu turės karalių.

12 VIEŠPATIES akys apsaugo tiesą,

bet paneigia apgaviko žodžius.

13 [i1]Tinginys: „Liūtas lauke!

Jeigu išeisiu į gatvę, būsiu sudraskytas!“

14 Palaidūnės burna yra gili duobė;

tas, ant kurio VIEŠPATS supyksta, į ją įpuola.

15 Jei kvailumas įsikeroja jaunuolio širdyje,

tik pamokymo rykštė jį išvarys.

16 [i2]Skriaudimas vargšų norint praturtėti

ir davimas turtuoliui baigiasi neturtu.

C. IŠMINČIŲ POSAKIAI

Pratarmė

17 [i3] [i4]Išminčių žodžiai.

Palenk ausį ir klausykis mano žodžių,

dėkis į širdį mano mokymą,

18 nes gera branginti juos širdyje

ir turėti juos nuolat ant savo lūpų.

19 [i5]Kad tu pasitikėtum VIEŠPAČIU,

aš paaiškinsiu juos šiandien tau – taip, tau.

20 Argi neparašiau tau trisdešimties įsakų

apie išmintingą patarimą ir žinojimą,

21 kad pamokyčiau tave, kas teisinga ir tikra,

ir tu galėtumei duoti tikrą atsakymą tave siuntusiam?

Trisdešimt išminčių įsakų

22 Neskriausk vargšo, nes jis yra vargšas,

ir nestumdyk elgetos miesto vartuose,

23 nes VIEŠPATS gina jų bylą

ir atima gyvastį tų, kurie juos skriaudžia.

24 Nesibičiuliauk su piktu žmogumi,

nebendrauk su karštakošiais,

25 kad kartais neišmoktumei jų elgesio

ir neįpultum į spąstus.

26 Nebūk žmogumi, neapgalvotai sumušančiu rankomis,

vienu iš tų, kurie tampa užstatu už skolas.

27 Jeigu neturi kuo užmokėti,

bus paimta tavo lova.

28 Neperkelk ežią ženklinančio senojo akmens,

kurį padėjo tavo protėviai.

29 Matai žmogų, turintį savo darbo įgūdžių?

Jis tarnaus karaliui;

paprastiems žmonėms jis netarnaus.

  
Išnašos:
1Pat 22,13: Norėdamas išvengti triūso, tinginys perdeda sunkumus, kuriuos reikia įveikti.
2Pat 22,16: Pinigai, įgyti išnaudojant vargšus, savo ruožtu patenka į turtingesniųjų rankas.
3Pat 22,17-24,22: Šis patarlių rinkinys, pateiktas kaip Išminčių posakiai, atspindi nuoširdų ir asmenišką kreipinį į mokinį, vadinamą vaiku. Jis skiriasi nuo Saliamono patarlių rinkinio dvieilių savo strofų sandara.
4Pat 22,17-23,35: Išminčių posakių turinys liečia vargšų ir bejėgių skriaudimą (Pat 22,22-23), pyktį (Pat 22,24-25), užstatą už skolas (Pat 22,26-27), elgesio taisykles ir laikyseną prie valdovo stalo (Pat 23,1-2), gobšumą (Pat 23,4-5), šykštų šeimininką (Pat 23,6-8), nesaikingumą valgant ir geriant (Pat 23,19-21.29-35) ir svetimavimą (Pat 23,26-28); išminčių posakiai ragina rūpestingai atlikti savo darbą (Pat 22,29), gerbti našlaičių teises (Pat 23,10-11), jaunuolių auklėjimą (Pat 23,13-14), meilę tėvams (Pat 23,15-16.22-25) ir pagarbią Viešpaties baimę (Pat 23,17-18).
5Pat 22,19: Išminčių posakiai atspindi egiptietį išminčių Amen-em-Opę, sukūrusį Mokymus – Sebajit{us} – jaunuoliams auklėti. Įkvėptasis Patarlių knygos redaktorius Amen-em-Opės Mokymų
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 22