BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 21

 Patarlių knyga
  
Pat 21

1 Karaliaus širdis yra vandens srovė VIEŠPATIES rankoje;

jis nukreipia ją, kur tik nori.

2 Ką žmogus daro, yra teisinga jo paties akyse,

o VIEŠPATS pasveria širdį.

3 Vykdomas teisumas ir teisingumas

VIEŠPAČIUI labiau patinka negu auka.

4 Išpuikusios akys ir išdidi širdis –

nedorėlių lempa – yra nuodėmė.

5 Darbščiojo užmojai tikrai rodo perteklių,

bet kas per daug skuba – turi nuostolį.

6 Turtai, įsigyti apgaulingu liežuviu,

yra praeinantis rūkas ir mirties spąstai.

7 Nedorėlių plėšikavimas juos pražudo,

nes jie atsisako daryti tai, kas teisinga.

8 Nusikaltėlio kelias yra kreivas,

o nekaltojo elgesys doras.

9 Geriau gyventi kampe ant stogo,

negu erdviuose namuose su priekabinga žmona.

10 Nedoro žmogaus širdis trokšta daryti pikta,

kaimynas jo akyse malonės neranda.

11 Kai pašaipūnas nubaudžiamas, neišmanėlis pasimoko;

kai protingas žmogus pamokomas, jis įgyja įžvalgos.

12 {Dievas} – Teisusis – stebi nedorėlio namus, –

nubloškia nedorėlius į pražūtį.

13 Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui,

tas pats šauksis ir nebus išgirstas.

14 Slapta dovana sušvelnina pyktį,

o vogčiomis duotas kyšis – stiprų įniršį.

15 Daryti, kas teisinga, teisiam žmogui džiaugsmas,

o nedorėliams – pražūtis.

16 Žmogus, nuklydęs nuo sveikos nuovokos kelio,

ilsėsis šešėlių sueigoje.[i1]

17 Kas mėgsta malonumus, kentės skurdą;

kas mėgsta vyną ir kvepalus, nepralobs.

18 [i2]Nedoras žmogus tampa išpirka už teisųjį,

o apgavikas už dorąjį.

19 Geriau gyventi dykumos šalyje,

negu su irzlia ir priekabinga žmona.

20 Išmintingas žmogus palieka brangaus lobio ir aliejaus,

bet kvailys netrunka juos išeikvoti.

21 Kuris stengiasi daryti, kas teisu ir gera,

ras gyvenimą, teisumą ir pagarbą.

22 Vienas išmintingas žmogus užpuola galiūnų miestą

ir sugriauna tvirtovę, kuria jie pasitiki.

23 Kas užsičiaupia burną ir prikanda liežuvį,

apsaugo save nuo daug bėdų.

24 Išdidus įžūlus žmogus, vadinamas „Pašaipūnu“,

elgiasi su akiplėšiška puikybe.

25 Tinginio alkis jį nužudo,

nes jo rankos atsisako dirbti.

26 Per visą dieną nedorėlis geidžia,

o teisusis duoda nešykštėdamas.

27 Nedorėlių atnašaujama auka yra pasibjaurėjimas;

dar labiau, kai atnašaujama gėdingu tikslu.

28 Melagingas liudytojas bus sutrikdytas,

bet kas tikrai žino, paliudys sėkmingai.

29 Nedoras žmogus yra įžūlus,

o doras kreipia dėmesį į savo kelią.

30 [i3]Nėra nei išminties, nei supratimo,

nėra nei patarimo prieš VIEŠPATĮ.

31 Žirgas yra balnojamas mūšio dienai,

bet pergalė priklauso nuo VIEŠPATIES.

  
Išnašos:
1Pat 21,16: ... šešėlių sueigoje: žr. Job 26,5.
2Pat 21,18: Dievas išpirko savo Tautą iš Egipto, pražudydamas egiptiečius (žr. Iš 14,23-31), iš Babilonijos nelaisvės, duodamas persų valdovui Kyrui Egiptą, Etiopiją ir Sebą – turtingiausias pasaulio šalis (žr. Iz 43,1-8).
3Pat 21,30-21,31: Šie posakiai liudija, kad išminčiai pažinojo žmogiškosios išminties ribotumą, turėdami mintyje paslaptingąją Viešpaties – Jahvės – išmintį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 21