BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 19

 Patarlių knyga
  
Pat 19

1 Geriau vargšas, kuris dorai gyvena,

negu kvailas, kuris suktai kalba.

2 Be žinojimo net uolumas nėra geras dalykas,

nes žmogus, kuris skuba, suklumpa.

3 Paties žmogaus kvailumas veda į pražūtį,

tačiau jo širdis niršta ant VIEŠPATIES.

4 Turtai sutelkia daug bičiulių,

o beturtis lieka be draugo.

5 Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas,

o kas sumeluoja, neišsigelbės.

6 Daugelis pataikauja kilmingam žmogui,

o duodančiam dovaną kiekvienas yra draugas.

7 Visi vargšo artimieji jį niekina,

o dar labiau jo vengia draugai.

Kai jų šaukiasi, jų nėra.

8 Kas įgyja išminties, tampa sau geriausiu draugu;

kas brangina supratimą, tam seksis.

9 Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas,

o kas liudija melagingai, pražus.

10 Nedera, kad kvailys gyventų prabangiai,

o dar labiau, kad vergas valdytų didžiūnus.

11 Sumanus žmogus yra lėtas pykti,

atleisti įžeidimą jam garbė.

12 Karaliaus pyktis yra kaip liūto

riaumojimas, o jo malonė tarsi rasa ant žolės.

13 Kvailas vaikas yra neviltis tėvui,

o niurnanti žmona – nuolat lašantis vanduo.

14 Namai ir turtas yra iš tėvų paveldas,

o sumani žmona ateina iš VIEŠPATIES.

15 Tingumas panardina žmogų giliai į miegą;

apsileidėlis turi kentėti alkį.

16 Kas gerbia savo gyvastį, laikosi įsakymo;

nesirūpinti savo elgesiu yra mirtina klaida.

17 [i1]Kas yra dosnus vargšui, skolina VIEŠPAČIUI, –

VIEŠPATS atmokės jam už jo gerą darbą.

18 Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai neša viltį,

bet netrokšk jo mirties.

19 Smurtingo būdo žmogus užsitraukia bausmę;

jeigu bandytum jį gelbėti, dalyką pablogintum.

20 Klausyk patarimo ir priimk pamokymą,

kad ilgainiui taptum išmintingas.

21 Žmogaus širdis pilna visokių norų,

bet išsipildys tik VIEŠPATIES užmojis.

22 Žmogiška trokšti naudos,

bet geriau būti vargšu, negu melagiu.

23 Pagarbi VIEŠPATIES baimė veda į gyvenimą,

žmogus valgo ir ilsisi, nebijodamas pikta.

24 Tinginys kiša ranką į dubenį;

bet jos net prie savo burnos jis nepakels.

25 Apmuši pašaipūną, neišmanėlis gaus pamoką;

pamokysi protingą žmogų, jis įgis žinojimo.

26 Kas blogai elgiasi su savo tėvu ar išvaro motiną,

yra gėdingas vaikas ir negarbė.

27 Mano vaike, jeigu nebeklausysi pamokymo,

greitai nuklysi ir nuo to, ką jau esi išmokęs.

28 Niekšiškas liudytojas tyčiojasi iš teisingumo,

o nedorėlių burna ryja nedorybę.

29 Lazda yra parengta pašaipūnams

ir rykštės kvailių nugarai.

  
Išnašos:
1Pat 19,17: Žr.Mt 25,34-40.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 19