BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 18

 Patarlių knyga
  
Pat 18

1 Uždaras žmogus rūpinasi tik savo įnoriais,

niekina kiekvieną sveikos nuovokos žmogų.

2 Kvailas žmogus netrokšta suprasti,

o tetrokšta pareikšti savo nuomonę.

3 Atėjus nedorumui, ateina ir panieka,

o su negarbe ateina ir nemalonė.

4 Žodžiai iš žmogaus burnos yra gilus vanduo,

o išminties šaltinis – tekanti srovė.

5 Negera būti šališkam nedoro žmogaus atžvilgiu

ir teisme nuskriausti nekaltą žmogų.

6 Kvailio žodžiai veda į ginčą,

o jo kalba rykštės prašosi.

7 Kvailio burna yra jo pražūtis,

o jo lūpos spąstai jo gyvasčiai.

8 Liežuvautojo žodžiai yra tarsi skanėstai, –

jie giliai nueina.

9 Žmogus, suglebęs savo darbe,

yra tikras brolis kenkėjo.

10 [i1]VIEŠPATIES vardas yra tvirtas bokštas;

teisusis gali bėgti į jį ir būti jame saugus.

11 Turtuolio lobis yra jo įtvirtintas miestas;

jis tėra tarsi aukšta siena jo vaizduotėje.

12 [i2]Žmogaus širdis puikuojasi prieš žūtį,

o prieš garbę eina nusižeminimas.

13 [i3]Duoti atsakymą žmogui jo neišklausius

yra ir kvaila, ir užgaulu.

14 Gaji dvasia palaiko žmogų ligos patale,

o kai dvasia suserga, kas gali ją pagydyti?

15 Protinga širdis įgyja žinojimo,

o išmintingųjų ausis jo budriai ieško.

16 Žmogaus dovana atidaro duris

ir praskina jam kelią pas didžiūnus.

17 Tas atrodo teisus, kas pirmasis kreipiasi į teismą,

kol ateina jo priešininkas ir būna apklaustas.

18 [i4]Burtų metimas išsprendžia bylas

ir nulemia ginčą tarp galingųjų.

19 Įžeistą brolį yra sunkiau laimėti, negu stiprų miestą,

ir jo priešiškumas – kaip tvirtovės užkardas.

20 [i5]Žmogaus pilvas pasotinamas jo burnos vaisiais;

jis turi būti patenkintas savo lūpų derliumi.

21 Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje,

ir kas su juo sutaria, valgys jo vaisius.

22 Žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę,

ir gauna iš VIEŠPATIES malonę.

23 Vargdienis turi kalbėti kaip maldautojas,

o turtuolis atsako šiurkščiai.

24 Žmogus turi bičiulių laikui praleisti,

o tikras draugas yra jam už brolį artimesnis.

  
Išnašos:
1Pat 18,10-18,11: Religija yra stipri parama ir saugi prieglauda galynėjantis su gyvenimu. Žmogus naudojasi mokslu bei civilizacija, bet yra religija. Turtuolis daro klaidą remdamasis turtais, nes turtai nėra išliekanti vertybė.
2Pat 18,12: Plg. šį išminčių mokymą su Jėzaus žodžiais: Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas (Mt 23,12).
3Pat 18,13: Kalbėti pirma neišklausius yra būdinga kvailiui. Žr. Pat 10,14; Sir 11,8.
4Pat 18,18: Žr. Pat 16,33 paaiškinimą.
5Pat 18,20-18,21: Kiekvienas žmogus turi priimti savo žodžių padarinius – naudą ar žalą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 18