BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 16

 Patarlių knyga
  
Pat 16

1 Žmogus[i1] savo širdyje gali daug užsimoti,

bet ką liežuvis ištaria, tai yra iš VIEŠPATIES.

2 Visi žmogaus keliai gali būti jo akyse tyri,

o VIEŠPATS pasveria širdį.

3 Pavesk savo darbą VIEŠPAČIUI,

ir tavo užmojai bus sėkmingi.

4 [i2]VIEŠPATS padarė visa su tikslu,

net nedorėlį nelaimės dienai.

5 VIEŠPATS bjaurisi kiekviena širdies puikybe;

žinok, tai nebus dovanota.

6 Gerumu ir ištikimybe atsilyginama už kaltę,

o pagarbia VIEŠPATIES baime išvengiama pikta.

7 Kai VIEŠPATS yra patenkintas žmogaus elgesiu,

jis sutaiko su juo net jo priešus.

8 Geriau turėti mažai, įsigyta sąžiningai,

negu dideles neteisėtas pajamas.

9 Žmogus širdyje sumano, ką jis darys,

bet jo žingsnius valdo VIEŠPATS.

10 [i3]Nenuginčijama tiesa karaliaus lūpose;

jo burna nenusideda, kai nusprendžia.

11 Tikros svarstyklės ir svarstyklių lėkštės yra VIEŠPATIES,

visi svarsčiai maišelyje jam priklauso.

12 Karaliai bjaurisi nusikaltimais,

nes sostas tvirtėja teisumu.

13 Sąžiningos lūpos yra malonios karaliui, –

žmogų, kuris sako tiesą, jis myli.

14 Karaliaus pyktis yra tarsi mirties pasiuntinys,

o išmintingas žmogus gali jį numalšinti.

15 Karaliaus šypsulys reiškia gyvenimą;

jo malonė yra kaip lietaus debesis pavasarį.

16 Nepalyginamai geriau yra įsigyti išminties, negu aukso!

Verčiau rinktis įsigyti įžvalgos, negu gauti sidabro.

17 Dorų žmonių kelias vengia pikta;

kas atsargiai žengia savo keliu, išsaugo gyvastį.

18 Puikybė apima prieš žūtį,

įžūlumas veda į nesėkmę.

19 Geriau būti kukliam tarp vargšų,

negu dalytis grobiu su išdidžiais.

20 Kas supranta dalyką, kurio mokosi, puikiai gyvens,

o kas pasitiki VIEŠPAČIU, bus laimingas.

21 Kas yra išmintingos širdies, laikomas protingu žmogumi,

o patraukli kalba yra papildomas laimėjimas.

22 Išmintis ją turinčiam yra gyvenimo šaltinis,

o kvailieji išmoksta gyventi tik kvailumu.

23 Išmintingo žmogaus širdis teikia jo kalbai lakumą

ir stiprina jo žodžių patrauklumą.

24 Taiklūs žodžiai yra kaip medaus korys,

saldumas gomuriui ir sveikata kūnui.

25 Kartais kelias gali atrodyti žmogui tiesus,

bet galų gale jis nuveda į mirtį.

26 Triūsiančio noras už jį triūsia,

nes jo alkis jį verčia.

27 Niekšas ieško, kaip padaryti žalos kitiems,

o jo kalba yra kaip svilinanti ugnis.

28 Piktas žmogus sukelia vaidus,

o liežuvautojas išskiria artimus draugus.

29 Piktos valios žmogus suvilioja savo kaimyną

ir nuveda jį negeru keliu.

30 Kas primerkia akį, tikriausiai slapta rezga niekšybę;

kas sučiaupia lūpas, yra sumanęs pikta.

31 Žili plaukai yra garbės vainikas,

laimėtas doru gyvenimu.

32 Geriau būti kantriu žmogumi, negu galiūnu;

apvaldyti save yra geriau, negu užkariauti miestą.

33 [i4]Burtai metami į skraitą,

bet nuosprendis priklauso nuo VIEŠPATIES.

  
Išnašos:
1Pat 16,1: Žodžiai, panašiai kaip veiksmai, dažnai sukelia nenumatytų padarinių.
2Pat 16,4: Net nedori žmonės, kentėdami sau skirtą bausmę, neišvengia nepagarbinę Dievo teisingumo.
3Pat 16,10: Aukščiausios valdžios nuosprendžiai buvo laikomi bešališkais – teisingais. Idealus karalius buvo bešališkas – teisingas.
4Pat 16,33: Teigiami ar neigiami atsitiktinumo padariniai pareina nuo Dievo. Ginčai ir abejonės senovės izraeliečių visuomenėje buvo sprendžiami metant kauliukus. Žr. Iš 28,15-30; Kun 16,3; Joz 7,14; 1 Sam 10,20-21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 16