BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 13

 Patarlių knyga
  
Pat 13

1 Išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą,

o pašaipūnas nesiklauso, kai yra baramas.

2 [i1]Iš savo žodžių vaisių žmogus valgo gerą valgį,

o apgaulingas žmogus alksta darydamas niekšybes.

3 Kas saugo savo liežuvį, apsaugo savo gyvastį,

o plepus žmogus prieina liepto galą.

4 Dykaduonis alksta ir nieko neturi,

o darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.

5 Teisus žmogus nekenčia melo,

o nedoras melu ir gyvena.

6 Teisumas saugo žmogų, kuris eina doru keliu,

o nuodėmė pražudo nedorėlį.

7 Vieni dedasi turtingais, bet nieko neturi,

kiti dedasi vargšais, bet turi didelius turtus.

8 Turtingas žmogus turi turtų savo gyvasčiai išpirkti,

o vargšas niekad negirdi grasinimo.

9 Teisiųjų šviesa džiūgauja,[i2]

o nedorėlių lempa gęsta.

10 Kvailas žmogus įžūlumu sėja vaidus,

o išmintis tenka priimantiems patarimą.

11 Iš karto įsigyti turtai sunyks,

o kas po truputį kaupia, juos didina.

12 Atidėta viltis susargdina širdį,

o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.[i3]

13 Kas paniekina žodį,[i4] užsitraukia pražūtį,

o kas gerbia įsakymą,[i5] bus jam atlyginta.

14 Išminčiaus mokymas yra gyvenimo šaltinis,

leidžiantis išvengti mirtinų pinklių.

15 Sveika nuovoka laimi palankumą,

o sukčių kelias veda į pražūtį.

16 Gudrus žmogus visur elgiasi protingai,

o kvailas parodo savo kvailumą.

17 Nedoras pasiuntinys padaro vargo,

o patikimas atstovas atneša ramybę.

18 Neturtas ir gėda tam, kuris nepaiso pamokymo,

o kas klauso įspėjimo, yra gerbiamas.

19 Įgyvendintas troškimas – malonus širdžiai,

o gręžtis nuo pikta – pasibjaurėjimas kvailiems.

20 Bendrauk su išmintingu, ir tapsi išmintingas,

o kvailųjų bičiulis pateks į bėdą.

21 Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė,

o teisiuosius pasiveja gerovė.

22 Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams,

o nusidėjėlio turtas paskiriamas teisiajam.

23 Bylinėjimasis suryja įdirbtą vargšo lauką

ir neteisybė nušluoja jo buveinę.

24 Kas gailisi rykštės, nekenčia savo vaiko,

o kas jį myli, rykšte pataiso.

25 Teisusis valgo sočiai iki valios,

nedorėlių pilvas tuščias.

  
Išnašos:
1Pat 13,2: Geri žodžiai turi gerus padarinius. Žr. Pat 12,14.
2Pat 13,9: ... šviesa džiūgauja: šviesa – gyvybės simbolis. Žr. 1 Kar 15,4. ... džiūgauja: dega šviesdama.
3Pat 13,12: ... gyvybės medis: dieviškojo gyvenimo ir nemirtingumo simbolis antikos pasaulyje.
4Pat 13,13: ... žodį ... įsakymą: išminčių mokymą.
5Pat 13,13: ... žodį ... įsakymą: išminčių mokymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 13