BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 9

 Ozėjo knyga
  
Oz 9

Ozėjas paskelbia Izraeliui bausmę

1 Nesilinksmink, Izraeli,

nedžiūgauk kaip daro kitos tautos,

nes, atsitraukdama nuo savo Dievo, elgeisi kaip kekšė.

Tu mėgai kekšės užmokestį kiekviename klojime.[i1]

2 Klojimas ir vyno spaudykla jų nemaitins,

naujo vyno jiems pritrūks.

3 Jie nebegyvens VIEŠPATIES krašte, –

Efraimas turės sugrįžti į Egiptą,

ir Asirijoje jie valgys nešvarų maistą.

4 Vyno atnašų VIEŠPAČIUI j[i2]

Visi, kas ją valgys, taps nešvarūs,

nes jų duona bus tik jų alkiui,

į VIEŠPATIES Namus ji nepateks.

5 Ką jūs darysite iškilmės dieną

ir VIEŠPATIES šventės dieną?[i3] 6 Net jeigu jie ištrūktų iš pražūties, Egiptas juos surinks,

Mofas {Memfis} juos palaidos.

Jų brangius sidabro daiktus paveldės dilgėlės,

o jų palapinėse augs erškėčiai.

7 Atėjo bausmės dienos, atėjo atlygio dienos, –

Izraelis tai žino!

„Pranašas yra kvailas, dvasios vyras – pamišęs!“

Kadangi yra didelė tavo kaltė,

didelis yra ir priešiškumas.

8 Efraimo sargybinis mano Dievui yra pranašas,

tačiau medžiotojo žabangos ant visų jo kelių

ir priešiškumas jo Dievo Namuose.

9 Jie skendi ištvirkimo liūne kaip Gibeos dienomis.[i4]

Jis atsimins jų kaltę, nubaus už nuodėmes.

10 Lyg vynuoges dykumoje aš radau Izraelį.

Lyg pirmą vaisių

ant pirmųjų metų figmedžio

aš pamačiau jūsų protėvius.

Bet kai jie atėjo į Baal-Peorą,[i5] jie atsidavė Gėdai

ir tapo pasibjaurėtini

kaip ir jų pamiltas daiktas.

11 Efraimo garbė nuskris kaip paukštis, –

ten nei gims, nei pastos, nei užmegs vaisių!

12 Net jeigu jie užaugintų vaikų,

padarysiu juos bevaikius,

nė vienas nebus paliktas.

Ai, vargas jiems, kai juos palieku!

13 Efraimas,[i6] kai jį pamačiau, buvo kaip jauna palmė,

pasodinta gražioje lankoje,

bet dabar Efraimas turi išvesti savo vaikus žudynėms.

14 Duok jiems, VIEŠPATIE! Ką jiems duosi?

Duok jiems nevaisingą gimdą ir užtrūkusias krūtis.

Gilgalo nusikaltimas

15 Visas jų nedorumas prasidėjo Gilgale;

taip, ten pradėjau jų neapkęsti.

Už jų nedorus darbus

išvarysiu juos iš savo namų.

Daugiau jų nebemylėsiu,

visi jų didžiūnai yra maištininkai.

16 Efraimas palaužtas, – jų šaknis nudžiūvusi, jie vaisių nebeduos.

Nors jie ir gimdytų, –

išžudysiu jų gimdos numylėtinius.

17 Mano Dievas juos atmes, nes jie jo neklausė, –

taps jie klajūnais tarp tautų.

  
Išnašos:
1Oz 9,1-9,2: ... kiekviename klojime: užuomina apie pjūties šventę gamtos dievo Baalo garbei, kuriam izraeliečiai priskyrė žemės derlių. Žr. Oz 2,7.
2Oz 9,4: ... šermenų duona: duona, valgoma laidotuvių apeigų metu (žr. Įst 26,13-14). Bendravimas su lavonu darė žmogų nešvarų – netinkamą dalyvauti bendrijai garbinant Dievą. Be to, nešvarų darė ir tą, ką toks asmuo paliesdavo. Todėl šermenų duona buvo nešvari – netinkama aukoti Dievui.
3Oz 9,5: ... Viešpaties šventės dieną: Palapinių šventė rudenį, svarbiausia Izraelio bendrijos iškilmė. Žr. Kun 23,34.
4Oz 9,9: ... Gibeos dienomis: užuomina apie smurtą, įvykusį Gibeoje Teisėjų laikotarpiu (žr. Ts 19,22-30).
5Oz 9,10: Prie Baal-Peoro izraeliečiai pasišventė Baalui, kuris šiame tekste vadinamas Gėda.
6Oz 9,13-9,14: ... nevaisingą gimdą: atšaukiamas kadaise Juozapui duotas palaiminimas, kuriuo buvo jam pažadėtas jo giminės prieauglis per sūnų Efraimą. Vardas Efraimas turbūt kyla iš veiksmažodžio parah – būti vaisingam.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 9