BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 6

 Ozėjo knyga
  
Oz 6

1 Eime, grįžkime pas VIEŠPATĮ,

nes jis – tas, kuris mus sudraskė,

jis mus ir išgydys; jis mus sužeidė, jis mus ir sutvarstys.

2 Po dviejų dienų[i1] jis mus atgaivins,

trečiąją dieną[i2] jis mus prikels,

kad būtume gyvi jo Artume.

3 Pažinkime, – veržkimės pažinti VIEŠPATĮ!

Tikrai jis ateis pas mus, kaip tikrai ateina aušra;

jis ateis pas mus lyg būriai lietaus,

kaip pavasario lietus, pagirdantis žemę“.

4 Ką man daryti su tavimi, Efraimai?

Ką man daryti su tavimi, Judai?

Judviejų meilė[i3] – kaip rytmečio debesis,

kaip anksti nukrintanti rasa.

5 Todėl skaptuosiu juos per pranašus,

žudysiu savo burnos žodžiais, –

mano teismas bus paskelbtas kaip šviesa.

6 Noriu ištikimos meilės, o ne aukos,

mieliau man Dievo pažinimas, negu deginamosios aukos.

7 Prie Adamo jie sulaužė sandorą,

ten jie tapo man neištikimi.

8 Gileadas yra nedorėlių miestas, paženklintas krauju.

9 Kaip plėšikai ko nors tyko, taip kunigai susibūriavo, –

jie žudo ant kelio į Šechemą, daro baisų nusikaltimą.

10 Izraelio namuose mačiau šiurpų dalyką, –

ten vyksta Efraimo kekšystė, Izraelis surteršiamas.

11 Ir tavęs, Judai, laukia pjūtis.[i4]

  
Išnašos:
1Oz 6,2: Po dviejų dienų ... trečiąją dieną: po trumpo laiko. Dievui nėra negalimų dalykų, – jis atgaivins sunaikintą tautą.
2Oz 6,2: Po dviejų dienų ... trečiąją dieną: po trumpo laiko. Dievui nėra negalimų dalykų, – jis atgaivins sunaikintą tautą.
3Oz 6,4: ... meilėpamaldumas, o 6 eilutėje žodžiu pasigailėjimas.
4Oz 6,11: ... pjūtis: bausmės metas, kuriuo kraštas patirs savo nuodėmių padarinius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 6