BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 5

 Ozėjo knyga
  
Oz 5

Vadų kaltė

1 Išgirskite tai, kunigai!

Įsidėmėkite, Izraelio namai!

Klausykitės, karaliaus rūmai!

Juk jūs turite rūpintis teisingumu,

bet jūs tapote spąstais Mizpoje,[i1]

išskleistomis pinklėmis ant Taboro[i2]

2 ir iškasta gilia duobe Šitimuose. Nubausiu juos visus.

3 Efraimą aš pažinojau

ir Izraelis nebuvo nuo manęs paslėptas,

bet dabar, Efraimai, elgiesi kaip kekšė,

Izraelis yra ištvirkęs.

4 Jų darbai neleidžia jiems sugrįžti pas savo Dievą, –

kekšystės dvasia yra juos užgalėjusi,

ir jie nepažįsta VIEŠPATIES.

5 Izraelio išdidumas liudija prieš jį,

ir Efraimas klumpa dėl savo kaltės,

Judas klumpa drauge su jais.

6 Tuomet su savo avimis ir galvijais

jie eis ieškoti VIEŠPATIES, bet jo neras, –

jis pasitraukė nuo jų.

7 Jie tapo neištikimi VIEŠPAČIUI, nes pagimdė pavainikius.

Jaunatis dabar praris juos drauge su jų laukais.

Karas tarp Judo ir Izraelio

8 [i2]Pūskite ragą Gibeoje,[i3] trimitą Ramoje![i4]

Skelbkite pavojų Bet-Avene:

„Benjaminai, pasižiūrėk atgal!“

9 Efraimas bausmės dieną virs tyrlaukiais;

paskelbiu Izraelio giminėms, kas tikrai įvyks.

10 Judo galiūnai prilygo

tiems, kurie perkelia laukų ribas;[i5]

išliesiu ant jų savo pyktį kaip vandenį.

11 Efraimas nuengtas ir teismo sutriuškintas dėl to,

kad sąmoningai ėjo paskui melą.[i6]

12 Tarsi kandis[i7] esu Efraimui

ir lyg puvimas Judo namams.

13 Kai Efraimas pamatė savo ligą ir Judas savo žaizdą,

tuomet Efraimas kreipėsi į Asiriją

ir siuntė pasiuntinius pas didįjį karalių.[i8]

Bet jis negali jūsų pagydyti

ar užgydyti jūsų žaizdos,

14 nes Efraimui esu tarsi liūtas

ir lyg liūto jauniklis Judo namams.

Aš pats draskysiu ir eisiu sau,

aš nusinešiu, ir niekas neišgelbės.

Nenuoširdus atsivertimas

15 Vėl grįšiu į savo vietą,[i9] kol jie suvoks savo kaltę

ir ieškos mano veido.

Savo varge jie maldaus mano malonės:

  
Išnašos:
1Oz 5,1: Mizpa: turbūt vietovė Transjordanijoje, tuomet buvusi Izraelio – Šiaurinės karalystės – valdose. Žr. Joz 11,8.
2Oz 5,1: Taboras: kalnas rytinėje Jezrėelio slėnio pusėje.
3Oz 5,8: Įsiveržimas į Izraelį – į Gibeos ir Ramos – šiaurinius Judo karalystės miestus.
4Oz 5,8: Įsiveržimas į Izraelį – į Gibeos ir Ramos – šiaurinius Judo karalystės miestus.
5Oz 5,10: ... prilygo perkeliantiems laukų ribas
6Oz 5,11: ... sąmoningai ėjo paskui melą: sąjunga su Aramu – Sirija, – pranašo žodžiais, buvo melas, arba tuščios pastangos.
7Oz 5,12: ... kandis ... puvimas: vidinis tautos supuvimas apreikš Dievo bausmę abiem karalystėms – Izraeliui ir Judui.
8Oz 5,13: ... Efraimas kreipėsi į ... didįjį karalių: 738 m. prieš Kristų Izraelio karalius Manahemas turėjo mokėti duoklę Asirijos karaliui Tiglat-Pileserui III, nes jau buvo tapęs jo vasalu (žr. 2 Kar 15,19-20). Bijodamas Sirijos ir Efraimo invazijos, ir Judo karalius Ahazas pavedė save ir savo karalystę Tiglat-Pileserui (žr. 2 Kar 16,7-9). Didysis karalius: Asirijos karalių vartotas titulas.
9Oz 5,15: Viešpats pasitraukia nuo Izraelio, nes nori, kad jie suvoktų Sandoros įsipareigojimus ir sugrįžtų į ištikimą santykį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 5