BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 13

 Ozėjo knyga
  
 Bausmė už stabų garbinimą
  
Oz 13

1 Efraimo žodis sukeldavo baimę,

nes jis buvo galingas Izraelyje.

Bet jis užsitraukė kaltę per Baalą ir numirė.

2 Dabar jie ir toliau nusideda,

dirbdinasi sau liedinį, stabus iš savo sidabro,

pagal savo supratimą, – visi jie tik meistrų darbas.

„Aukokite jiems!“ – sako. Žmonės bučiuoja veršius!

3 Todėl jie bus kaip ryto debesis

ar kaip anksti nukrintanti rasa,

kaip nuo klojimo audros pagauti pelai

ar kaip dūmas, kylantis pro langą.

4 Tačiau aš buvau VIEŠPATS, tavo Dievas,

nuo dienų Egipto žemėje;

nepažįsti kito Dievo, tik mane,

be manęs, nėra kito gelbėtojo.

5 Aš maitinau tave dykumoje, sausros žemėje.

6 Kai aš juos maitinau, jie buvo sotūs.

Sotūs jie buvo, bet jų širdis išpuiko, –

todėl jie mane užmiršo.

7 Būsiu jiems kaip liūtas,

tykosiu lyg leopardas prie kelio.

8 Pasitiksiu juos kaip jauniklių netekusi meška,

suplėšysiu jų širdies dangą;

ten rysiu juos kaip liūtė,

tarsi laukinis žvėris juos draskysiu.

9 Sunaikinsiu tave, Izraeli! Kas tau gali padėti?

10 Kurgi nūn tavo karalius?

Tegelbsti jis tave!

Kur visuose tavo miestuose tavo valdovai,

apie kuriuos sakei:

„Duok man karalių ir didžiūnus!“?

11 Daviau tau karalių[i1] savo įniršiu,

atėmiau jį savo pykčiu.

12 Efraimo kaltė surišta į ryšulį,

jo nuodėmė apsaugon padėta.

13 Suremia jį gimdymo skausmai,[i2]

bet jis neišmintingas sūnus,

nes laiku nenori eiti ten,

kur kūdikiai prasiveržia.

14 Ar išpirksiu juos iš Šeolo galios,[i3]

ar atpirksiu juos iš mirties?

O mirtie, kur tavo rykštės?

O Šeole, kur tavo geluonis?

Užuojautos nėra mano akyse!

15 Nors jis ir klestės tarp brolių,

ateis rytys, VIEŠPATIES vėjo gūsis, kylantis iš dykumos, –

nuseks jo šulinys, išdžius jo šaltinis.

Atims iš jo iždo visa, kas brangu.

  
Išnašos:
1Oz 13,11: Daviau tau karalių savo įniršiu: Viešpats nubaudžia Šiaurinės karalystės – Izraelio – žmones, duodamas jiems netinkamus karalius, kurie trumpu laiku yra pašalinami nuo sosto.
2Oz 13,13: Izraelio nuodėmė pateisina karalystės sunaikinimą (žr. 12-ąją eilutę), nes tauta atsisako daryti atgailą. Todėl jis tikrai žus, kaip negimęs kūdikis kad miršta motinos kūne dėl to, kad nesinaudoja vieninteliu keliu išeiti į gyvenimą.
3Oz 13,14: Ar išpirksiu ... iš Šeolo: stiprus teigimas, kad Dievas tikrai nusprendė sunaikinti Izraelį. Apaštalas Paulius šį tekstą cituoja skirtinga prasme (žr. 1 Kor 15,54-56), – Paskutinio teismo dieną žmogaus prisikėlimu gyvenimas nugalės mirtį, kurią Kristus nugalėjo per savo mirtį ir Prisikėlimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 13