BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 6

7 Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9 Todėl melskitės taip:

'Tėve mūsų, kuris esi danguje,

teesie šventas[i2] tavo vardas,

10 teateinie tavo karalystė,

teesie tavo valia

kaip danguje, taip ir žemėje.[i3]

11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien[i4]

12 ir atleisk mums mūsų kaltes,

kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

13 Ir neleisk mūsų gundyti,

bet gelbėk mus nuo pikto'.[i5]

14 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. 15 O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

  
Išnašos:
1Mt 6,1: Teisumo darbai – pagrindinės judaizmo religinės praktikos: išmalda (6,2-4), malda (6,5-6), pasninkas (6,16-18).
2Mt 6,9: Teesie šventas – tebūna visų šventu laikomas, šventai gerbiamas.
3Mt 6,10: Prašome, kad visi žemės gyventojai taip stropiai vykdytų Dievo valią, kaip dangaus angelai ir šventieji, – tada ir bus žemėje Dievo karalystė.
4Mt 6,11: Kristus moko kasdien melsti tai dienai būtinų dalykų ir nereikalauti garantijų ateičiai. Prašymas apima ir dvasinį maistą.
5Mt 6,13: Neleisk mūsų gundyti... – nesiųsk mums tokių išmėginimų, kurie galėtų pakirsti mūsų tikėjimą ir ištikimybę Dievui, saugok mus nuo sunkių pagundų ir stiprink, kai jos ištinka. – Nuo pikto – nuo nuodėmės, Dievo praradimo, arba nuo piktojo, t. y. nuo piktosios dvasios, tykančios mus pražudyti. – Kai kurie rankraščiai papildo: Nes tavo yra valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Amen. Tai liturginis intarpas.
6Mt 6,24: Mamona – senovės sirų turto ir pelno dievaitis ir apskritai turto, pinigo įsikūnijimas.
  
Paralelinės vietos:
Mt 6,1-4: Lk 16,14-15;Jn 5,44; 12,43;
Mt 6,5-15: Lk 11,2-4;
Mt 6,16-18: Mt 23,27-28;
Mt 6,19-21: Lk 12,33-34;Jok 5,2-3;
Mt 6,22-23: Lk 11,34-36;Mk 7,21-23;
Mt 6,24: Lk 16,13;
Mt 6,25-34: Lk 12,22-31;Jok 4,13-14;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6