BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 6

Dievas ir pinigas

24 „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“.[i6]

Pasitikėjimas Apvaizda

25 „Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? 26 Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? 27 O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! 28 Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, 29 bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. 30 Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 31 Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?' arba: 'Ką gersime?', arba: 'Kuo vilkėsime?' 32 Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. 33 Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. 34 Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“.

  
Išnašos:
1Mt 6,1: Teisumo darbai – pagrindinės judaizmo religinės praktikos: išmalda (6,2-4), malda (6,5-6), pasninkas (6,16-18).
2Mt 6,9: Teesie šventas – tebūna visų šventu laikomas, šventai gerbiamas.
3Mt 6,10: Prašome, kad visi žemės gyventojai taip stropiai vykdytų Dievo valią, kaip dangaus angelai ir šventieji, – tada ir bus žemėje Dievo karalystė.
4Mt 6,11: Kristus moko kasdien melsti tai dienai būtinų dalykų ir nereikalauti garantijų ateičiai. Prašymas apima ir dvasinį maistą.
5Mt 6,13: Neleisk mūsų gundyti... – nesiųsk mums tokių išmėginimų, kurie galėtų pakirsti mūsų tikėjimą ir ištikimybę Dievui, saugok mus nuo sunkių pagundų ir stiprink, kai jos ištinka. – Nuo pikto – nuo nuodėmės, Dievo praradimo, arba nuo piktojo, t. y. nuo piktosios dvasios, tykančios mus pražudyti. – Kai kurie rankraščiai papildo: Nes tavo yra valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Amen. Tai liturginis intarpas.
6Mt 6,24: Mamona – senovės sirų turto ir pelno dievaitis ir apskritai turto, pinigo įsikūnijimas.
  
Paralelinės vietos:
Mt 6,1-4: Lk 16,14-15;Jn 5,44; 12,43;
Mt 6,5-15: Lk 11,2-4;
Mt 6,16-18: Mt 23,27-28;
Mt 6,19-21: Lk 12,33-34;Jok 5,2-3;
Mt 6,22-23: Lk 11,34-36;Mk 7,21-23;
Mt 6,24: Lk 16,13;
Mt 6,25-34: Lk 12,22-31;Jok 4,13-14;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6