BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 6

Tikrasis lobis

19 „Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. 20 Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, 21 nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“.

Akis – kūno žiburys

22 „Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. 23 O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!“

  
Išnašos:
1Mt 6,1: Teisumo darbai – pagrindinės judaizmo religinės praktikos: išmalda (6,2-4), malda (6,5-6), pasninkas (6,16-18).
2Mt 6,9: Teesie šventas – tebūna visų šventu laikomas, šventai gerbiamas.
3Mt 6,10: Prašome, kad visi žemės gyventojai taip stropiai vykdytų Dievo valią, kaip dangaus angelai ir šventieji, – tada ir bus žemėje Dievo karalystė.
4Mt 6,11: Kristus moko kasdien melsti tai dienai būtinų dalykų ir nereikalauti garantijų ateičiai. Prašymas apima ir dvasinį maistą.
5Mt 6,13: Neleisk mūsų gundyti... – nesiųsk mums tokių išmėginimų, kurie galėtų pakirsti mūsų tikėjimą ir ištikimybę Dievui, saugok mus nuo sunkių pagundų ir stiprink, kai jos ištinka. – Nuo pikto – nuo nuodėmės, Dievo praradimo, arba nuo piktojo, t. y. nuo piktosios dvasios, tykančios mus pražudyti. – Kai kurie rankraščiai papildo: Nes tavo yra valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Amen. Tai liturginis intarpas.
6Mt 6,24: Mamona – senovės sirų turto ir pelno dievaitis ir apskritai turto, pinigo įsikūnijimas.
  
Paralelinės vietos:
Mt 6,1-4: Lk 16,14-15;Jn 5,44; 12,43;
Mt 6,5-15: Lk 11,2-4;
Mt 6,16-18: Mt 23,27-28;
Mt 6,19-21: Lk 12,33-34;Jok 5,2-3;
Mt 6,22-23: Lk 11,34-36;Mk 7,21-23;
Mt 6,24: Lk 16,13;
Mt 6,25-34: Lk 12,22-31;Jok 4,13-14;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6