BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 6

Išmalda slapčiomis

1 „Venkite daryti savo teisumo darbus[i1] žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. 2 Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 3 Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, 4 kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Tikroji malda

5 „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

Pasninkas slapčia

16 „Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 17 O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi]galvą ir nusiprausk veidą, 18 kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

  
Išnašos:
1Mt 6,1: Teisumo darbai – pagrindinės judaizmo religinės praktikos: išmalda (6,2-4), malda (6,5-6), pasninkas (6,16-18).
2Mt 6,9: Teesie šventas – tebūna visų šventu laikomas, šventai gerbiamas.
3Mt 6,10: Prašome, kad visi žemės gyventojai taip stropiai vykdytų Dievo valią, kaip dangaus angelai ir šventieji, – tada ir bus žemėje Dievo karalystė.
4Mt 6,11: Kristus moko kasdien melsti tai dienai būtinų dalykų ir nereikalauti garantijų ateičiai. Prašymas apima ir dvasinį maistą.
5Mt 6,13: Neleisk mūsų gundyti... – nesiųsk mums tokių išmėginimų, kurie galėtų pakirsti mūsų tikėjimą ir ištikimybę Dievui, saugok mus nuo sunkių pagundų ir stiprink, kai jos ištinka. – Nuo pikto – nuo nuodėmės, Dievo praradimo, arba nuo piktojo, t. y. nuo piktosios dvasios, tykančios mus pražudyti. – Kai kurie rankraščiai papildo: Nes tavo yra valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Amen. Tai liturginis intarpas.
6Mt 6,24: Mamona – senovės sirų turto ir pelno dievaitis ir apskritai turto, pinigo įsikūnijimas.
  
Paralelinės vietos:
Mt 6,1-4: Lk 16,14-15;Jn 5,44; 12,43;
Mt 6,5-15: Lk 11,2-4;
Mt 6,16-18: Mt 23,27-28;
Mt 6,19-21: Lk 12,33-34;Jok 5,2-3;
Mt 6,22-23: Lk 11,34-36;Mk 7,21-23;
Mt 6,24: Lk 16,13;
Mt 6,25-34: Lk 12,22-31;Jok 4,13-14;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 6