BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 28

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 28

8 Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.

Jėzus pasirodo moterims

9 Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams[i2], kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“. 11 Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę.

Vadovų suktybės

12 Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: 13 „Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. 14 O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus“. 15 Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos.

  
Išnašos:
1Mt 28,1: Pagal ST, NT bei bažnytinį skaičiavimą sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, o šeštadienis (šabas) – septintoji.
2Mt 28,10: Mano broliams – apaštalams.
3Mt 28,16: Visi keturi evangelistai vienodai atpasakoja žinią apie tuščią kapą ir pirmąjį prisikėlusio Jėzaus pasirodymą moterims. Vėlesnius jo pasirodymus mokiniams evangelistai ir šv. Paulius (1 Kor 15,5-6) aprašo nevienodai. Matyt, tų susitikimų su mokiniais yra buvę daug, ir vieni šventų knygų autoriai aprašė vienus, kiti – kitus. Pats šis įvairumas dar geriau liudija pasirodymų tikrumą negu dirbtinis vienodumas. Tačiau visi evangelistai sutaria buvus dviejų rūšių susitikimus: vieni labiau privatūs, pačius reginčius asmenis įtikinantys Jėzaus prisikėlimu, kiti – oficialūs, kada Jėzus suteikia apaštalams svarbius įgaliojimus.
4Mt 28,20: Evangelijos gale grįžtama prie pradinės pranašystės apie Emanuelį – Dievą su mumis (Mt 1,23). Viešpats pasilieka savo Bažnyčioje, kuri įpareigota skelbti Evangeliją visame pasaulyje.
  
Paralelinės vietos:
Mt 28,1-8: Mk 16,1-8;Lk 24,1-10;Jn 20,1;
Mt 28,9-11: Jn 20,11-18;
Mt 28,16-20: Mk 16,15-16;Lk 24,47;Apd 1,8; 2,38;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 28