BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 24

 Evangelija pagal Matą
  
 Kalba apie Jeruzalės sugriovimą ir pasaulio pabaigą
  
Mt 24

Raginimas budėti

37 „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 38 Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, 39 kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40 Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas[i8], o kitas paliktas. 41 Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 42 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. 43 Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44 Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

  
Išnašos:
1Mt 24,14: Visas pasaulis anuomet buvo Romos imperija. Ir iš tiesų, per ketvertą dešimtmečių po Kristaus mirties visoje Romos imperijoje gyvenę žydai išgirdo apie Kristų, ir paskui, 70 m. po Kristaus Jeruzalė buvo sugriauta. Tuomet dar nebuvo išmirusi Jėzaus bendraamžių karta (žr. 34 eil.).
2Mt 24,15: Sunaikinimo pabaisa, arba šlykšti pabaisa, matyt, reiškia pagonių šventenybes arba paminklus, kurie turėjo išniekinti Jeruzalės šventyklos teritoriją.
3Mt 24,20: Šabo dieną ST paprotys leido keliauti ne toliau kaip 1000 žingsnių.
4Mt 24,29: Dangaus galybės – ir dangaus šviesuliai, ir dvasių pasaulis.
5Mt 24,31: Iš visų keturių šalių – pažodžiui nuo visų keturių vėjų, nes senovėje pasaulio šalys buvo vadinamos šiaurio, ryčio, piečio ir vakario vėjų vardais.
6Mt 24,33: Jis – Žmogaus Sūnus, arba galutinis Dievo karalystės įtvirtinimas.
7Mt 24,36: Kai kuriuose rankraščiuose: nė dangaus angelai, o vien tik Tėvas. – Kristus, kaip Dievas, žino visa, ką žino Tėvas, o kaip žmogus gali šio to nežinoti, bent jau gali būti jam nepavesta kai ką skelbti.
8Mt 24,40-24,41: Paimta(s) – išgelbėta(s).
  
Paralelinės vietos:
Mt 24,1-3: Mk 13,1-4;Lk 21,5-7;
Mt 24,4-14: Mk 13,5-13;Lk 21,8-19;
Mt 24,15-25: Mk 13,14-23;Lk 21,20-24;Dan 9,27;
Mt 24,26-31: Mk 13,24-27;Lk 17,23-24; 21,25-27;
Mt 24,32-36: Mk 13,28-32;Lk 21,29-33;Mt 10,23;
Mt 24,37-44: Lk 17,26-27.34-35; 12,39-40;
Mt 24,45-51: Lk 12,42-46;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 24