BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 24

 Evangelija pagal Matą
  
 Kalba apie Jeruzalės sugriovimą ir pasaulio pabaigą
  
Mt 24

Įžanga

1 Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priėjo mokiniai, rodydami jam į šventyklos rūmus. 2 O jis pasakė: „Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. 3 Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“

Būsimųjų nelaimių pradžia

4 Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. 5 Daug kas ateis su mano vardu ir sakys: 'Aš Mesijas!', ir daugelį suklaidins. 6 Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. 7 Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. 8 Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.

9 Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. 10 Daugelis nupuls, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. 11 Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. 13 O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. 14 Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje[i1] paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“.

Baisus Jeruzalės likimas

15 „Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą[i2], stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!) , 16 tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, 17 kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, 18 o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. 19 Vargas nėščioms ir žindančioms anomis dienomis! 20 Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną.[i3] 21 Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. 22 Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.

23 Jei tada kas nors jums sakytų: 'Štai čia Mesijas' arba: 'Jis tenai!',- netikėkite. 24 Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. 25 Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!“

Žmogaus Sūnaus atėjimas

26 „Tad jeigu jums sakytų: 'Štai jis tyruose!', – neikite, 'Štai jis namų gilumoje!', – netikėkite. 27 Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, taip bus ir su Žmogaus Sūnaus atėjimu. 28 Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.

29 Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės[i4] bus sukrėstos. 30 Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. 31 Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių[i5], nuo vieno dangaus pakraščio iki kito“.

Atėjimo laikas

32 „Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. 33 Taip pat, visa tai išvydę, žinokite, jog jis[i6] arti, prie slenksčio. 34 Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks. 35 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. 36 Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas“.[i7]

Raginimas budėti

37 „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 38 Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, 39 kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40 Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas[i8], o kitas paliktas. 41 Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 42 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. 43 Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44 Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

Palyginimas apie tarnus

45 „Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramu laiku maitinti šeimynos? 46 Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. 47 Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų. 48 O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau: 'Mano šeimininkas neskuba grįžti', 49 ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, – 50 to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. 51 Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

  
Išnašos:
1Mt 24,14: Visas pasaulis anuomet buvo Romos imperija. Ir iš tiesų, per ketvertą dešimtmečių po Kristaus mirties visoje Romos imperijoje gyvenę žydai išgirdo apie Kristų, ir paskui, 70 m. po Kristaus Jeruzalė buvo sugriauta. Tuomet dar nebuvo išmirusi Jėzaus bendraamžių karta (žr. 34 eil.).
2Mt 24,15: Sunaikinimo pabaisa, arba šlykšti pabaisa, matyt, reiškia pagonių šventenybes arba paminklus, kurie turėjo išniekinti Jeruzalės šventyklos teritoriją.
3Mt 24,20: Šabo dieną ST paprotys leido keliauti ne toliau kaip 1000 žingsnių.
4Mt 24,29: Dangaus galybės – ir dangaus šviesuliai, ir dvasių pasaulis.
5Mt 24,31: Iš visų keturių šalių – pažodžiui nuo visų keturių vėjų, nes senovėje pasaulio šalys buvo vadinamos šiaurio, ryčio, piečio ir vakario vėjų vardais.
6Mt 24,33: Jis – Žmogaus Sūnus, arba galutinis Dievo karalystės įtvirtinimas.
7Mt 24,36: Kai kuriuose rankraščiuose: nė dangaus angelai, o vien tik Tėvas. – Kristus, kaip Dievas, žino visa, ką žino Tėvas, o kaip žmogus gali šio to nežinoti, bent jau gali būti jam nepavesta kai ką skelbti.
8Mt 24,40-24,41: Paimta(s) – išgelbėta(s).
  
Paralelinės vietos:
Mt 24,1-3: Mk 13,1-4;Lk 21,5-7;
Mt 24,4-14: Mk 13,5-13;Lk 21,8-19;
Mt 24,15-25: Mk 13,14-23;Lk 21,20-24;Dan 9,27;
Mt 24,26-31: Mk 13,24-27;Lk 17,23-24; 21,25-27;
Mt 24,32-36: Mk 13,28-32;Lk 21,29-33;Mt 10,23;
Mt 24,37-44: Lk 17,26-27.34-35; 12,39-40;
Mt 24,45-51: Lk 12,42-46;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 24