BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 12 01 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 2

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 2

Jėzų lanko Rytų išminčiai

1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai[i1] iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.[i2] 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė.[i3] 4 Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje,[i4] nes pranašas yra parašęs:

6 Ir tu, Judo žemės Betliejau,

anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,

nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“.[i5]

7 Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. 9 Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis.[i6] 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į namus,[i7] pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. 12 Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

  
Išnašos:
1Mt 2,1: Išminčiai – kartu dvasininkai ir astrologai, manoma, iš Irano (Persijos), kur klestėjo žvaigždžių stebėjimo menas. – Užtekant, arba Rytuose.
2Mt 2,2: Rytuose karalius ne tik sveikindavo, bet ir garbindavo, parpuolę ant žemės.
3Mt 2,3: Erodas apstulbo, išgirdęs apie gimusį pretendentą į jo sostą, o jeruzaliečiai nusigando, žinodami karaliaus žiaurumą visiems varžovams.
4Mt 2,5: Kitas Betliejus buvo Galilėjoje.
5Mt 2,6: Šventasis Raštas gerus valdovus vadina tautos ganytojais.
6Mt 2,9: Mt tą žvaigždę aprašo kaip stebuklingą, natūraliomis priežastimis neišaiškinamą. Vis dėlto kai kurie Šventojo Rašto tyrinėtojai mato joje retą Jupiterio ir Saturno konjunkciją, dėl kurios abi šios planetos kartu švietė kaip nauja ryški žvaigždė. Tokia konjunkcija iš tiesų yra įvykusi 7 m. prieš Kristų, t. y. faktiniais Kristaus gimimo metais. Per Babilonijos tremtinius kadaise galėjo būti pasiekusi Persiją pranašystė apie žvaigždę, kilsiančią iš Jokūbo (žr. Sk 24,17).
7Mt 2,11: Į namus ... Iš čia matyti, kad piemenys nepaliko Šventosios Šeimos tvarte (žr. Lk 2), bet priglaudė savo namuose. Auksas, smilkalai, mira populiarios dovanos Artimųjų Rytų tautose. Bažnyčios tėvai ir Liturgija čia įžiūri simboliką: auksas Jėzui kaip karaliui, smilkalai – kaip Dievui, mira – kaip mirtingam žmogui (žr. Lk 23,53 paaišk.).
8Mt 2,15: Karalius Erodas Didysis mirė 4 m. prieš Kristų, taigi Jėzus yra gimęs pora metų anksčiau, maždaug į pabaigą 7-ųjų metų prieš krikščioniškosios eros pradžią (žr. paaiškinimus prie Lk 2,1-2). Senovės rašytojai mažai tesirūpino kalendoriniu tikslumu, todėl pagal jų raštus ne iš karto pavyksta nustatyti įvykių datas.
9Mt 2,16: Žydų nekenčiamas kaip svetimtautis (buvo idumietis), Erodas nuolat būgštavo dėl savo ateities. Kūdikių išžudymas – viena iš daugelio Erodo žiaurybių (jis buvo nužudęs ne tik daugybę politinių priešų, bet ir savo uošvę, du sūnus ir mieliausiąją iš žmonų – turėjo dar devynias).
10Mt 2,18: Jeremijo pranašystėje mirusi Rachelė, laikyta šiaurinių žydų giminių motina, rauda į Babiloniją ištremiamų (586 m. prieš Kristų) izraelitų. Betliejus: Rachelės palaidojimo vieta. Rama: ištremiamųjų rinkimosi vieta (Jer 40,1).
11Mt 2,22: Archelajas valdė nuo 4 m. prieš Kristų iki 6 m. po Kristaus.
12Mt 2,23: Nazariečiais (nazorėjais), vėliau semitų kalbose buvo vadinami Kristaus sekėjai – krikščionys. Evangelijos dažnai vadina Jėzų Nazariečiu su tam tikra užuomina į ST asketus nazirus. Lygindami du Jėzaus kūdikystės aprašymus evangelijose, randame, kad Mt 2 pasakojamieji įvykiai įsiterpia tarp vaikelio Jėzaus paaukojimo šventykloje ir galutinio jo gimdytojų sugrįžimo į Nazaretą, apie kuriuos kalba Lk 2,22-38 ir 2,39-40. Toliau Mato evangelijos pagrindinė tema bus Dievo karalystės įsigyvenimas žmonėse. Izraelitų papročiu vengdamas minėti Dievo vardą, evangelistas ją vadina dangaus karalyste. Dievo karalystės paslapčių dėstymas protarpiais supinamas su istoriniu pasakojimu apie Jėzaus darbus, stebuklus, keliones. Pabaigoje visą Kristaus mokymą apvainikuoja pamokslas apie Paskutinį teismą ir amžinąją Dievo karalystę danguje, o jo, kaip Atpirkėjo, veiklos viršūne tampa kančia, mirtis ir prisikėlimas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 2