BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 17

Antrasis įspėjimas apie kančią ir prisikėlimą

22 Tebebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, 23 ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels“. Tada jie labai nuliūdo.

Šventyklos mokestis

24 [i3]Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: „Ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos?“ 25 Jis atsakė: „Taip!“[i4] Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: „Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?“ 26 Jis atsakė: „Iš svetimųjų“. Jėzus jam tarė: „Taigi vaikai laisvi. 27 Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save“.

  
Išnašos:
1Mt 17,3: Mozė čia atitinka Įstatymą, Elijas – Pranašus.
2Mt 17,20: Tik kai kuriuose rankraščiuose: O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku (plg. Mk 9,29).
3Mt 17,24-17,25: Kiekvienas izraelitas nuo 20 m. amžiaus buvo įpareigotas kasmet aukoti Jeruzalės šventyklos reikalams dvigubą drachmą (pusę stateros). Tai maždaug prilygsta vieno denaro vertei.
4Mt 17,25: Taip reiškia moka.
  
Paralelinės vietos:
Mt 17,1-8: Mk 9,2-8;Lk 8,28-36;2 Pt 1,16-18;
Mt 17,9-13: Mk 9,9-13;
Mt 17,14-20: Mk 9,14-29; 11,22-23;Lk 9,37-43; 17,6;
Mt 17,22-23: Mk 9,30-32;Lk 9,44-45;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17